VAD VI GÖR

Wopio utvecklar och säljer innovativa lösningar för modern trafiksäkerhet.

Vi erbjuder en mix av produkter och tjänster inom design, byggnation och drift & underhåll av säkra lösningar för transportinfrastruktur.

Erbjudande

Innovativ produktutveckling

I parkeringshus och mobilitetshubbar behöver man ta ett särskilt grepp om säkerheten för de som kör där och de som kan påverkas av bilisternas misstag. När man för fram ett fordon inuti en byggnad finns det byggnadsdelar.

Erbjudande

Avancerade installationer

I parkeringshus och mobilitetshubbar behöver man ta ett särskilt grepp om säkerheten för de som kör där och de som kan påverkas av bilisternas misstag. När man för fram ett fordon inuti en byggnad finns det byggnadsdelar.

Vad vi gör

Vi jobbar för säkrare vägar och trygga miljöer – för alla.

FOKUSOMRÅDE

Infrastruktur

Vi bidrar till att modernisera vägnät med mer automatiserade lösningar som minimerar trafikstörningar vid exempelvis vägarbeten eller i händelse av en olycka.

Populära produkter:

Rebloc

CADO

SmartProtect

Alla produkter

FOKUSOMRÅDE

Påkörningsskydd

Hållbara lösningar förlänger livslängden, minskar behovet av kostsamt underhåll och höjer säkerheten och produktiviteten för företag inom bl.a. tillverkning, lager och distribution.

Populära produkter:

SlowStop

StayUp

ParkSafe

Alla produkter

FOKUSOMRÅDE

Fordonshot

Ett växande hot av fordonsattacker på allmän plats leder till ökade krav på avancerade skyddsåtgärder. Påkörningsskydd av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker.

Populära produkter:

ARMIS ONE

Truckstopper 5

Truckstopper RB001-30

Alla produkter

Referenscase

Från avancerade installationer på trafiktäta leder till säkrare pendlingsstråk för oskyddade trafikanter.

CASE

ParkSafe minimerar DoU-kostnaderna

I parkeringshus och mobilitetshubbar behöver man ta ett särskilt grepp om säkerheten för de som kör där och de som kan påverkas av bilisternas misstag. När man för fram ett fordon inuti en byggnad finns det byggnadsdelar och teknisk utrustning som behöver skyddas och samtidigt behöver fordonsförare skyddas från att köra genom väggar och fasad och falla ut från planen eller ned genom ex. hisschakt och trapphus.

CASE

World of Volvo, Rebloc 140SFS

World of Volvo ligger på en känslig plats, precis där E6/E20 delas upp med väg 40 mot Jönköping. Mellan Kallebäcksmotet och World of Volvo går dessutom järnväg med passagerartrafik.

Tillsammans med Peab anläggning AB, på uppdrag av Trafikverket har vi bistått med rådgörande kring valet av den tekniska lösningen, detaljprojektering, materialberäkning, materialleverans, projektledning, arbetsledning, installation och KMA-rapportering.

CASE

SlowStop skyddar laddinfrastruktur

Att skydda laddboxarna från påkörningsskador bedömdes vitalt och att påkörningsskyddet i sin tur inte skadar betongbjälklaget vid påkörning blev en viktig fråga. Valet landade på SlowStop som erbjuder marknadens starkaste påkörningsskydd med god redundans i infästningen och inbyggd brottpunkt som säkerställer att driftstopp och DoU-kostnader från påkörningsskador helt kan undvikas.

CASE

Sätra industriområde

Vägsträckan tillgänglighetsanpassades och utrymme togs från motortrafiken och gavs till cyklisterna på ett tydligt och säkert vis. Framkomligheten för rullstolsburna och synskadade har förbättrades och cyklisterna ges prioritet över motortrafiken. Den tydliga avdelningen och längsgående barriären minskade skaderisken för cyklisten med hela 40% jämfört med blandtrafik eller endast linjemålning som faktiskt inte påverkar skaderisken alls.

Viktiga samarbeten

Vår partners

Våra utvalda samarbetspartners är dom bästa inom sitt område. Med hjälp utav dom har vi möjlighet att leverera lösningar i världsklass över hela jordklotet. Tillsammans jobbar vi ständigt med förbättringar och utveckling och med hjälp av deras experter kan vi hitta optimala lösningar för varje projekt.