Säkra vägar

Fri rörlighet och hållbara transporter är livsnerven i samhället. Det förutsätter framkomliga och tillförlitliga vägar, tunnlar och broar som är säkra även när en bil stannat eller när man behöver göra ett planerat underhåll.

Läs mer

Framkomlighet och säkerhet får aldrig bli varandras motpoler. Genom att modernisera befintligt vägnät med mer automatiserade lösningar kan man minimera trafikstörningar vid ex. vägarbeten eller i händelse av en olycka. Snabba åtgärder, med minimalt behov av manuella aktiviteter där människor exponeras i den farliga trafikmiljön, förbättrar framkomligheten och ökar säkerheten för både vägarbetaren och trafikanten.

Vi erbjuder bland annat:

Öppningsbara skyddsbarriärer
Elektriska trafikbommar
ITS-system för hastighetsefterlevnad och kövarningssystem vid vägarbeten
Räckesterminaler & krockdämpare

CADO Skyddsbarriär

VEVA Skyddsbarriär

Trafikbommar

Aximum ITPC

SmartProtect

X-Cone