Bommar och wedge

För vårt kalla klimat med tidvis mycket snö, is och vägsalt är elektromekaniska barriärer en överlägsen lösning med tanke på driftsäkerhet och underhåll. Vi erbjuder bommar och wedgar från några av världens mest erfarna tillverkare.

Upplev produkterna

Crash gate 40

RSS-2000 (wedgebarriär)

RSS-3000 (skyddsbom)

RSS-3000MSB (mobil skyddsbom)