CADO Skyddsbarriär

CADO är en öppningsbar skyddsbarriär för drifts- och katastroföverfarter. Systemet har elektromekanisk drift och kan snabbt öppnas och stängas för att skapa förutsättning för tex. Polis och Räddningstjänst att snabbt ta sig till en olycksplats vilket kan vara livsavgörande vid en olycka.
Läs mer

CADO Skyddsbarriär

Öppningsbar skyddsbarriär för drifts- och katastroföverfarter

CADO är en elektriskt manövrerad bom som snabbt öppnas för att skapa förutsättning för t ex Polis och Räddningstjänst att snabbt ta sig till en olycksplats. Efter användning kan bommen snabbt stängas igen. I den stängda och låsta positionen skapar CADO-bommen ett sammanhängande längsgående energiabsorberande fordonspåkörningsskydd i enlighet med SS-EN 1317. Systemet är en lösning för att undvika trafikfarliga öppningar i mittbarriären.

Bommen är ett idealiskt hjälpmedel vid planerade underhållsarbeten av känslig infrastruktur, tex. vid tunnlar och broar.

Automatisk fjärrstyrning via trafikledningscentralen eller lokal styrning vid bommen möjliggör omledning av trafik utan något behov av manuella moment med farliga arbeten i trafikmiljö. Den 6 eller 9 meter långa bomarmen gör det möjligt att passera även med stora fordon.

Elektromekanisk drift sörjer för en säker och snabb öppning/stängning av bommen med en kontrollerad rörelse. Till skillnad från hydrauliska system är det elektromekaniska systemet okänsligt för temperaturförändringar. Detta gör också bommen lätt att underhålla

Referenscase

Installation i Trondheim – Strindheimtunnelen

Installerad 2014 i samarbete med Statens Vegvesen. Styrningen av bommen är integrerad i tunnelns trafikstyrningssystem och aktiveras automatiskt vid drift- och underhållsarbete i tunneln. Systemet opererar i en otroligt tuff miljö med stora temperaturväxlingar, hög luftfuktighet och stora mängder nederbörd året runt. Den robusta elektromekaniska driften garanterar driftsäkerhet och minerar behov av dyrt underhåll.

Totalt track record (tom. 2020):

  • Över 125 CADO-bommar installerade
  • Installationer i 6 olika länder
  • Bevisad funktion sedan 1977