X-Cone

Helautomatiskt hanteringssystem av trafikkoner

Ökar säkerheten för arbetare samt maximerar effektiviteten på hantering av trafikkoner.

Läs mer

X-cone

X-Cone är ett helautomatiskt hanteringssystem av trafikkoner som minskar behovet av manuellt arbete för etablering av trafikanordningar. Genom att minska exponering av personal på trafikerad väg förbättras arbetsmiljön och trafiksäkerheten samtidigt som det ökar effektiviteten vid drift- och underhållsentreprenader.

Föraren av X-Cone använder en upplysta pekskärmskontroll för att justera önskat konavstånd (från 10 meter och uppåt) därefter kan X-Cone helt automatiskt etablera och plocka upp trafikkoner.

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION:

Dimensioner (längd x bredd): 3.355 x 2.080 mm
Totalhöjd: 3.040 mm
Arbetsbredd: 777 mm
Vikt: 650 kg
Antal staplar: 17 st.
Volym: upp till 15 st. trafikkoner per stapel (*)
Total kapacitet: upp till 255 st. trafikkoner (*)
Konavstånd: ≥ 10 m
Arbetshastighet: 5 – 6 koner per minut (dvs. 50-60 m trafikavstängning per minut)
Styrpanel: upplyst pekskärm
Strömförsörjning: 12 V DC inkl. laddningsenhet och extrabatteri
Temperaturområde: -10°C till +50°C

(*) Antalet koner kan variera beroende på typ av fordon och storlek på trafikkon

FORDONSKRAV

Max tillåten vikt: min. 3,5 t
Utrymme (längd x bredd): min. 3.500 x 2.080 mm
Tillgänglig lastvikt: c:a 1 700 kg (*)
Installationshöjd/flakhöjd: max. 960 mm (från vägbanan, avser olastat fordon)

(*) Antalet koner kan variera beroende på typ av fordon och storlek på trafikkon

Säkert

Ingen arbetare behöver vistas på fordonets lastutrymme.

Flexibelt

Kan enkelt flyttas till ett annat fordon.

Snabbt

X-Cone klarar ca. 6 trafikkoner i minuten.

Ekonomiskt

X-Cone kan manövreras med endast en arbetare – en förare.

Jobba i båda färdriktningarna

X-Cone kan placera ut och samla upp trafikkoner på båda sidorna av fordonet såväl som i
med- och mot trafik.

Helt automatisk

X-Cone fungerar helt automatiskt och manövreras helt av föraren.

Så fungerar X-Cone:

.

Utplacering av koner

Insamling av koner