Wopio utvecklar och säljer innovativa lösningar för modern trafiksäkerhet.

Vi erbjuder en mix av produkter och tjänster inom design, byggnation och drift & underhåll av säkra lösningar för transportinfrastruktur.

Vad vi gör

Innovativ utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra produkter och metoder för att höja trafiksäkerheten. Med ett strukturerat arbetssätt och stor kunskap om dagens regelverk, strävar vi efter att hela tiden bryta ny mark och leda utvecklingen mot säkrare och mer effektiva lösningar. Vår ambition är att både introducera och exportera innovationer och anpassa dem för att minimera risker och optimera prestanda.

Vad vi gör

Avancerade installationer

Vår långa erfarenhet av komplexa och krävande projekt gör oss effektiva och trygga med att hantera avancerade installationer. Med hjälp av de senaste teknikerna och genomarbetade arbetsmetoder tar vi oss an dagliga utmaningar och arbetar nära våra partners för att höja standarderna inom branschen. Kvalitet och säkerhet säkerställs genom noggrann KMA-rapportering och uppföljning, vilket garanterar att varje projekt lever upp till våra höga krav.

Vi jobbar för säkrare vägar och trygga miljöer – för alla.

FOKUSOMRÅDE

Infrastruktur

Vi bidrar till att modernisera vägnät med mer automatiserade lösningar som minimerar trafikstörningar vid exempelvis vägarbeten eller i händelse av en olycka.

Populära produkter:

Rebloc

CADO

VEVA

Alla produkter

FOKUSOMRÅDE

Påkörningsskydd

Hållbara lösningar förlänger livslängden, minskar behovet av kostsamt underhåll och höjer säkerheten och produktiviteten för företag inom bl.a. tillverkning, lager och distribution.

Populära produkter:

SlowStop

StayUp

ParkSafe

Alla produkter

FOKUSOMRÅDE

Fordonshinder

Ett växande hot av fordonsattacker på allmän plats leder till ökade krav på avancerade skyddsåtgärder. Påkörningsskydd av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker.

Populära produkter:

ARMIS ONE

Truckstopper 5

Truckstopper RB001-30

Alla produkter

Referenscase

Från avancerade installationer på trafiktäta leder till säkrare pendlingsstråk för oskyddade trafikanter.

CASE

ParkSafe minimerar DoU-kostnaderna

I parkeringshus och mobilitetshubbar behöver man ta ett särskilt grepp om säkerheten för de som kör där och de som kan påverkas av bilisternas misstag. När man för fram ett fordon inuti en byggnad finns det byggnadsdelar och teknisk utrustning som behöver skyddas och samtidigt behöver fordonsförare skyddas från att köra genom väggar och fasad och falla ut från planen eller ned genom ex. hisschakt och trapphus.

CASE

World of Volvo, Rebloc 140SFS

World of Volvo ligger på en känslig plats, precis där E6/E20 delas upp med väg 40 mot Jönköping. Mellan Kallebäcksmotet och World of Volvo går dessutom järnväg med passagerartrafik.

Tillsammans med Peab anläggning AB, på uppdrag av Trafikverket har vi bistått med rådgörande kring valet av den tekniska lösningen, detaljprojektering, materialberäkning, materialleverans, projektledning, arbetsledning, installation och KMA-rapportering.

Viktiga samarbeten

Våra partners

Våra utvalda samarbetspartners är dom bästa inom sitt område. Med hjälp utav dom har vi möjlighet att leverera lösningar i världsklass över hela jordklotet. Tillsammans jobbar vi ständigt med förbättringar och utveckling och med hjälp av deras experter kan vi hitta optimala lösningar för varje projekt.