Crashblocks och blomlådor

 
I takt med det växande hotet av fordonsattacker på allmän plats måste nya metoder för att stoppa dem utvecklas.
 
Den stora fördelen med Crash Blocks är att de kan vara permanenta eller tillfälliga lösningar eftersom de bara tar timmar att installera. De kan också vara klädda i valfri beklädnad eller utrustade med möjlighet till blomplantering och sittbänkar. Installationen kan utföras utan att störa befintligt ytskikt.

Upplev produkterna