Stationära pollare

Pollare av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker

Pollaren kan ställas ensam eller i rad för att täcka en längre sträcka, och kan både gå runt hörn och följa marknivån utan specialdelar.

 

Efter installation krävs ingen återkommande service förutom målning vid eventuellt slitage.

Upplev produkterna