VEVA 3 Öppningsbar mittbarriär

Robusta trafiksystem med god punktlighet är beroende av modern teknik. Automatiserade ITS-lösningar för övervakning och trafikstyrning säkerställer att effekterna av störningar, ex. olyckor eller planerade underhållsåtgärder, som påverkar punktligheten, minimeras.

Läs mer

VEVA 3 Öppningsbar mittbarriär

Öppningsbar mittbarriär för drifts- och katastroföverfarter med upp till 150 meters öppning

VEVA 3 är en elektromekanisk öppningsbar skyddsbarriär som integreras i ITS-systemen för känsliga infrastruktur vid exempelvis tunnlar och broar. Systemet fjärrstyrs via trafikledningscentralen och används vid överledning av trafik i samband med drift- och underhållsoperationer.

VEVA 3 har en moduluppbyggd konstruktion som består av en eller två horisontellt svängbara bommar uppbyggda med skyddsbarriärmoduler (STEP-profiler) med en längd på 6 m för varje enskilt element. Den totala längden på bommarna kan variera från 6 till 150 meter. Systemet är 1,0 m brett och 0,9 högt. VEVA 3 öppnas med en mekanisk drivenhet (från 20 till 180 sekunder beroende på systemets totala vikt och längd).

Systemet är CE-märkt och godkänd i enlighet med SS-EN 1317-5:2007 + A2:2012, kapacitetsklass H2 och arbetsbredd W6.

Övergångselement mellan VEVA 3 och anslutande räcken/barriärer dimensioneras i enlighet med nationella regelverk (VGU). Dessa tar hand om ev. skillnad i tvärsnitt och utböjning.

Referenscase

Installation i projekt – Storebæltsbroen

Storebæltlänken, tillsammans med Øresundslänken och Femern Belt-länken som alla fortfarande är under utveckling, utgör tillsammans de viktigaste transportförbindelserna från Skandinavien till resten av Europa. En eventuell blockering av en av dessa tillfartsvägar får en enorm inverkan på flödet av människor och varor genom Skandinavien och medför stora kostnader och hög risk för följdolyckor.

Två system med totalt 4 armar installerade under början av 2021 i samarbete med Sund & Bælt. Styrningen av barriären är integrerad i lokala trafikstyrningssystem och aktiveras automatiskt vid olycka eller drift- och underhållsarbete på bron. Systemet opererar i en otroligt tuff miljö med stora temperaturväxlingar, hög luftfuktighet och stora mängder nederbörd året runt. Den robusta elektromekaniska driften garanterar driftsäkerhet och minimerar behov av dyrt underhåll.

Totalt track record (tom. 2020):

  • 85 VEVA-barriärer installerade
  • Installationer i 6 olika länder
  • Bevisad funktion sedan 1981