StayUp
–eftergivliga och fjädrande
pollare och paneler

Med sin smarta design, en integrerad spiralfjäder, är StayUp ett väldigt kostnadseffektivt sätt att separera trafikslag, varna för faror och hänvisa till rätt körfält.

 

Reparationsarbete i trafikmiljö är tidskrävande, riskfyllt och kostsamt. En eftergivlig StayUp skyltpanel eller pollare kommer spara tid, minimera risk och eliminera kostnader, redan från första påkörningen.

Upplev produkternaSå funkar StayUp