Om oss

Läs mer

Vi som arbetar på Wopio har alla lång, gedigen erfarenhet av om- och nybyggnadsprojekt i trafikmiljöer. Vi har en unik kunskap om hur vi kan bygga säkrare stadsmiljöer som gör staden tillgänglig för alla dess invånare. Vill du veta mer om vilka vi är och hur vi kan hjälpa dig? Hör av dig så berättar vi gärna mer.

Vision
Wopio ska bidra till att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur i samhället.

Mission
Wopio skapar mervärde för verksamheter och företag i Norden som arbetar med design, konstruktion, drift och underhåll av transportinfrastruktur.

Vi på Wopio har lång erfarenhet och ett etablerat globalt nätverk, varifrån vi kan skapa och tillföra nya lösningar inspirerade av internationella initiativ – anpassade för ett regionalt sammanhang. Resultatet blir nya spännande möjligheter för säkra transporter av människor och varor.

En del av Ramudden-koncernen

Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Det som driver Ramudden är omtanken om dem som arbetar på platsen och om alla människor som passerar förbi.

Som en del av Ramudden förbinder vi oss till följande policyer (länk).