Referenser

Vi som arbetar på Wopio har alla lång, gedigen erfarenhet av om- och nybyggnadsprojekt i trafikmiljöer. Vi har en unik kunskap om hur vi kan bygga säkrare stadsmiljöer som gör staden tillgänglig för alla dess invånare.

Här listar vi genomförda projekt med stora som små partners.

Vill du diskutera ett framtida projekt eller behöver vägledning?

CASE

ParkSafe minimerar DoU-kostnaderna

I parkeringshus och mobilitetshubbar behöver man ta ett särskilt grepp om säkerheten för de som kör där och de som kan påverkas av bilisternas misstag. När man för fram ett fordon inuti en byggnad finns det byggnadsdelar och teknisk utrustning som behöver skyddas och samtidigt behöver fordonsförare skyddas från att köra genom väggar och fasad och falla ut från planen eller ned genom ex. hisschakt och trapphus.

CASE

World of Volvo, Rebloc 140SFS

World of Volvo ligger på en känslig plats, precis där E6/E20 delas upp med väg 40 mot Jönköping. Mellan Kallebäcksmotet och World of Volvo går dessutom järnväg med passagerartrafik.

Tillsammans med Peab anläggning AB, på uppdrag av Trafikverket har vi bistått med rådgörande kring valet av den tekniska lösningen, detaljprojektering, materialberäkning, materialleverans, projektledning, arbetsledning, installation och KMA-rapportering.

CASE

SlowStop skyddar laddinfrastruktur

Att skydda laddboxarna från påkörningsskador bedömdes vitalt och att påkörningsskyddet i sin tur inte skadar betongbjälklaget vid påkörning blev en viktig fråga. Valet landade på SlowStop som erbjuder marknadens starkaste påkörningsskydd med god redundans i infästningen och inbyggd brottpunkt som säkerställer att driftstopp och DoU-kostnader från påkörningsskador helt kan undvikas.

CASE

Sätra industriområde

Vägsträckan tillgänglighetsanpassades och utrymme togs från motortrafiken och gavs till cyklisterna på ett tydligt och säkert vis. Framkomligheten för rullstolsburna och synskadade har förbättrades och cyklisterna ges prioritet över motortrafiken. Den tydliga avdelningen och längsgående barriären minskade skaderisken för cyklisten med hela 40% jämfört med blandtrafik eller endast linjemålning som faktiskt inte påverkar skaderisken alls.