Referenscase: ParkSafe minimerar DoU-kostnaderna

”WOPIO har levererat sitt projekt enligt tidplan, på budget och har aktivt verkat för att minimera ÄTA. De har haft väldig ordning och reda på dokumentation och ekonomi. WOPIO är lyhörda och lösningsorienterade och har produktutvecklat särskilt för utmaningar i detta projekt”

-Platscheferna på NCC’s projekt Neptunus

Läs hela caset
Kvarteret Folkungavallen utvecklas till att bli en helt ny mötesplats i Linköping med bland annat en ny modern simhall. Strax intill har jätten Neptunus växt fram, som ett flaggskepp för framtidens mobilitet. P-huset Neptunus är ändå så mycket mer än ett P-hus, ett lysande exempel på den nya typen av mobilitetshubbar som samlar flera tjänster och färdmedel under samma tak. Just närheten till service är nyckeln till att minska resandet i framtiden och i Neptunus ska man kunna parkera sin bil eller cykel, handla mat och hämta ut paket, på en och samma plats. Allt för att förenkla människors vardag.
Byggherre:
Sankt Kors Fastighets AB

Entreprenör:
NCC Sverige AB

Läs mer om NCC:

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. NCC anställer nära 12500 personer i 5 länder (2022).

NCC Infrastructure driver såväl stora och komplexa projekt, som bygger och förnyar infrastruktur i lokalsamhället. Vårt arbete omfattar hela kedjan från design och konstruktion till produktion och underhåll. Några exempel på det vi bygger är vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, vindkraftverk, och produktionsanläggningar. Hos oss finns kompetens för hela VA-processen och vi bygger och installerar nyckelfärdiga vattenverk och avloppsreningsverk. Vi utvecklar också metoder och tekniker för att såväl minska klimatpåverkan som hantera klimateffekter bland annat arbetar vi med elektrifierad infrastruktur, förnyelse av ledningsnät istället för att bygga nytt, och olika dagvattenlösningar för att förebygga översvämningar.

Om uppdraget:

I parkeringshus och mobilitetshubbar behöver man ta ett särskilt grepp om säkerheten för de som kör där och de som kan påverkas av bilisternas misstag. När man för fram ett fordon inuti en byggnad finns det byggnadsdelar och teknisk utrustning som behöver skyddas och samtidigt behöver fordonsförare skyddas från att köra genom väggar och fasad och falla ut från planen eller ned genom ex. hisschakt och trapphus. Vi vann upphandlingen med ett system helt överlägset vad gäller funktion och långsiktig hållbarhet. ParkSafe har vi utvecklat själva utifrån en mångårig erfarenhet av byggprojekt och ledande expertis i påkörningsskydd.

Neptunus är 8 våningar och kommer med tiden tillhandahålla allt från parkeringsplatser, leveransboxar, livsmedelsbutik och bilpool.
ParkSafe är ett gediget och modulärt påkörningsskydd framtaget särskilt med estetik och långsiktig hållbarhet i fokus.

Utförandet:

Under 2022 installerade vi totalt 1016 löpmeter modulärt och energiabsorberande påkörningsskydd ParkSafe i Neptunus. För att eliminera fallrisk för fotgängare kompletterades ParkSafe med ledstång på 1100 mm över färdigt golv och ett fallskyddsnät, allt enligt råd och krav i Boverkets författningssamling. Arbetet gick i etapper och vartefter NCC gjutit klart ett våningsplan, avformat och målat så följde vi snart efter, demonterade de tillfälliga fallskydden och installerade vårt kombinerade påkörningsskydd och fallskydd. På detta vis kunde de nedre planen i huset börja nyttjas direkt av de olika entreprenörer som behövde ha arbetsmaskiner och fordon på plats.

Speciallösningar är vår standardleverans:

ParkSafe är ett välutvecklat och smart påkörningsskydd som klarar kraven i EKS och EU-norm samtidigt som det bara krävs en förankringsbult per ståndare. Vid påkörning finns god redundans i infästningen så endast några få skadade räckesdelar behöver bytas ut, bjälklaget och tätskiktet hålls intakt och dyra betongreparationer undviks. Det optimerade c/c-avståndet på 1800 mm spar in uppemot 20% på antalet ståndare som krävs jämte andra system med tätare avstånd.

Neptunus ena långsida vetter mot ett bostadsområde och vi fick uppdraget att designa bländskydd. Utvalda sträckor utrustades med heltäckande bländskyddsplåtar som säkerställer att de som bor nära Neptunus slipper bli störda av strålkastarljus från de som kör och parkerar i byggnaden.

Det här är ParkSafe

Energiabsorberande påkörningsskydd för parkering, industri och kommersiella lokaler.

Modulärt system

Parksafe är helt modulärt och kan installeras efter era behov. Kan kompletteras med 1100 mm ledstång eller fallskyddsnät på samma system.

Modern design

Vi lyssnade på våra kunder och tog fram ParkSafe för att erbjuda en nytänkande och modern design, med smarta tillbehör och lösningar.

EU-normer
ParkSafe uppfyller kraven i relevanta EU-normer, svenska standarder och Boverkets föreskrifter.
Flexibel leverans
Välj en helhetsleverans av oss på Wopio, arbetsledning eller gör installationen själv – ni väljer!