Aktuellt

Här samlar vi tankar, funderingar och kommentarer om vad vi ser och vad som påverkar oss. Det kan handla om trafiksäkerhet för alla oss som har vägen som arbetsplats, men även tankar och insikter om den smarta staden.

Cyklandet ökar, men riskerna kvarstår!

Cyklandet ökar, men riskerna kvarstår!

Politiska beslut, ett växande intresse för träning och hälsa, pandemin, skattestimulanser och en ökad miljömedvetenhet bedöms alla vara bidragande orsaker till att intresset för cyklism fortsätter att öka. När cyklisterna kommer får bilarna maka på sig En stor...

läs mer