2021-03-18

Underdimensionerade påkörningsskydd orsakar mer skada än nytta

Case Study: Sparar du pengar med ett billigare påkörningsskydd?

Om du vill skydda din personal och din verksamhet från skador och kostnader orsakade av påkörningar kommer du nog snabbt fram i din riskbedömning att påkörningsskydd behövs framför dyra produktionsmaskiner, pallställ, gångstråk och känslig utrustning. Vid nybyggande finns det ofta en plan för detta men ofta levereras skydd tillsammans med pallställ eller av entreprenören som utför smidesarbeten i projektet.

Det vi ser som en gemensam nämnare för de flesta av dessa påkörningsskydd är att de nästan alltid är underdimensionerade eller har underdimensionerad infästning mot byggnadsstommen. Resultatet av båda fallen är ett ineffektivt skydd som väldigt snabbt kommer innebära höga reparationskostnader, produktionsbortfall och i värsta fall också personskador.

Påkörningsskydd kommer köras på. Det finns tillgängliga lösningar som är designade, dimensionerade och testade för just detta ändamål och så finns det underdimensionerade skydd som inger en falsk trygghet, inte uppnår det du försöker åstadkomma och som efter bara en enda påkörning bevisar sin långsiktiga ohållbarhet.

Vi har tittat närmare på ett solklart fall där en lågprispollare av för tunt gods med för klena infästningar redan efter första påkörningen innebär långt högre kostnader än SlowStop som med sin lite högre prislapp vid inköpstillfället är oslagbar i långsiktig hålllbarhet. Välj SlowStop så ser du ditt kostnadstak direkt.