Betongskador orsakade av underdimensionerade påkörningsskydd har inget kostnadstak

Case Study: Sparar du pengar med ett billigare påkörningsskydd?

Bakgrund:

I vårt arbete på fältet ser vi detta hela tiden; underdimensionerade påkörningsskydd orsakar stor skada och höga reparationskostnader, pollare omplaceras pga. uppryckta infästningar, tätskikt och golv måste repareras, avbruten drift och produktionsbortfall. Allt detta med stora kostnader och skador i fastigheten som konsekvens.

I försök att finna besparingar jämförs styckpris vid inköpstillfället. Om man istället tittar på livscykelkostnaden ser verkligheten annorlunda ut.

Underhåll, reparationer och störningar i driften tar inte din verksamhet framåt; de står i vägen för intäkter och äter på din marginal.

Stora skador i bjälklag och ett skydd helt satt ur spel.

Några påkörningar till så står denna pollare mitt i truckgången.

Inga skador på fundament trots otaliga påkörningar.

Vi har koll på dimensioneringen och hjälper dig hitta rätt.

Hur ser säkerheten ut i er verksamhet?

Just nu erbjuder Wopio en kostnadsfri riskanalys av verksamheten på plats i era lokaler med omgivning. Där går vi tillsammans igenom de vanliga riskzonerna och tar fram ett förslag hur ni kan säkerställa driften och öka tryggheten av för personal.

Kostnadsanalys:

Trots de stora fördelarna med SlowStop biter sig ofta en viss tvekan kvar, inköpspriset för SlowStop är lite högre än för enklare plåtpollare. Vi får helt enkelt göra en lite närmare kostnadsanalys:

Plåtpollare – nyinstallation:

Artikel:

Pollare gul 1200 mm Ø 90 mm
Ny hammarborrkrona
Etablering resa
Arbetstid 1 pers
Totalkostnad installation:

Antal:

1 st
1 st
1 st
1 h
-

Kostnad/st:

1 650:-
640:-
2 590:-
960:-
-

Radtotal:

1 650:-
640:-
2 590:-
960:-
5 840:-

Plåtpollare – reperation efter påkörning:

Artikel:

Ny pollare
Hyra kärnborr
Hilti HIT CT 1 tub
Gängstång
Etablering
Arbetstid
Kostnad reparation:

Antal:

1 st
1 st
2 st
4 st
1 st
3 h
-

Kostnad/st:

1 650:-
1 400:-
398:-
30:-
2 590:-
960:-
-

Radtotal:

1 650:-
1 400:-
796:-
120:-
2 590:-
2 880:-
9 436:-
Ack. totalkostnad efter första påkörning:
Ack. totalkostnad efter andra påkörning:
Ack. totalkostnad efter tredje påkörning:
Ack. totalkostnad efter fjärde påkörning:
-
Ack. totalkostnad efter tjugonde påkörning:
15 276:-
24 712:-
34 148:-
43 584:-
-
194 560:-
Noteringar:

Om man vill återställa en nedkörd pollare som också orsakat skador i golvet och om man vill ha pollaren stående på samma plats måste man ofta kärnborra upp förankringar som gått av nere i betongen, installera nya gängstänger och när allt härdat återvända för att skruva fast en ny pollare.

SlowStop typ 1:

Artikel:

SlowStop typ 1, komplett
Ny hammarborrkrona
Etablering resa
Arbetstid 1 pers
Totalkostnad installation:

Antal:

1 st
1 st
1 st
1 h
-

Kostnad/st:

2 800:-
640:-
2 590:-
960:-
-

Radtotal:

2 800:-
640:-
2 590:-
960:-
6 990:-
Ack. totalkostnad efter första påkörning:
Ack. totalkostnad efter andra påkörning:
Ack. totalkostnad efter tredje påkörning:
Ack. totalkostnad efter fjärde påkörning:
-
Ack. totalkostnad efter tjugonde (!) påkörning:
6 990:-
6 990:-
6 990:-
6 990:-
-
Fortfarande 6 990:-

Noteringar:

Väljer man rätt storlek för rätt applikation är SlowStop oförstörbar och har en helt överlägsen hållbarhet vad gäller både ekonomi och miljö. Skulle SlowStop utsättas för våld utöver vad den är dimensionerad för finns en förutbestämd brottpunkt som säkerställer att förankringarna hålls intakta. Om reparation mot förmodan krävs består den då normalt endast i att byta ut någon reservdel, helt utan ingrepp i bjälklag och tätskikt.

Slutsatser:

Vi tror inte att en rationellt tänkande person återställer samma underdimensionerade pollare tjugo gånger då kostnaderna blir så väldigt tydliga redan efter ett fåtal påkörningar. Det blir dock ett effektivt sätt att påvisa de besparingar som möjliggörs genom att installera rätt skydd på rätt plats redan från början och vilka kostnader som är förknippade med att installera stora antal av pollare som förmodas bli påkörda frekvent.

Pollare installeras ofta i stora antal när man skyddar en hel verksamhet. Med SlowStop ser du direkt taket för dessa kostnader och kan vara trygg i att de maskiner och den personal du vill skydda kommer klara sig från påkörningsskador. Lågprisvarianter innebär förutom en högre risk för personskador och produktionsbortfall hög sannolikhet för reparationskostnader som inte ser någon övre gräns.

Klicka på bilden för att göra den större!

Läs mer om SlowStop!

SlowStop

Energiabsorberande påkörningsskydd

Den patenterade energiabsorberande pollaren SlowStop utgör basen i en stor mängd modulära påkörningsskydd för industriella och kommersiella applikationer. Den unika funktionen skonar infästningarna och spar in på drift- och underhållskostnaderna redan från första påkörningen. SlowStop är den starkaste pollaren av sitt slag som erbjuds på marknaden.

Just nu erbjuder Wopio en kostnadsfri riskanalys av er verksamhet. Där går vi tillsammans igenom de vanliga riskzonerna och tittar på hur flödet av maskiner, fordon och människor ser ut för att på bästa sätt kunna hjälpa er att säkerställa driften av verksamheten och tryggheten för medarbetarna.

 

  • Lager och logistiklokaler
  • Skyddar produktionsmaskiner
  • Spar kostnader direkt
  • Klassad för temperaturer ned till -40° C