Smartpath

Smartpath Flex är en pollare designad för vägar, parkeringsområden och cykelvägar. De uppmärksammar trafikanter och minskar trafikolyckor väsentligt. Mycket motståndskraftig och flexibel och återgår till sin ursprungliga form efter påkörning. Smartpath Flex tål enligt tester minst 1000 påkörningar utan att ta väsentlig skada.

Upplev produkterna