Rusthoven

För reglering av intensiv trafik är tillförlitligheten i systemen av yttersta vikt. De elektromekaniska trafikbommarna från Rusthoven Verkeerstechniek är framtagna med särskilt fokus på långsiktig driftsäkerhet, de är underhållsfria i 20 år och har gång på gång problemfritt startat efter stillestånd så långa som hela 6 år utan tillsyn.

 

Lika viktigt som det är att säkerställa framkomlighet är det att minimera tiden som personal vistas i den riskfyllda trafikmiljön. Vid en eventuell påkörning ersätts bomröret på endast ca 15 minuter.

Upplev produkterna