Vägbom RHB för körfältsseparation

RHB är speciellt designad för att användas vid körfältsseparation. Då bommen integreras i vägens mittbarriär tar den minimalt med plats och inga utstickande delar utgör någon risk för kollision.

Motståndskraft mot elementen

RHB är konstruerad att fungera under tuffa omständigheter som stark vind, slask, snö och låga temperaturer. Inte heller är det ett problem om bommen står oanvänd under längre perioder då den är särskilt framtagen för minimalt behov av underhåll. Sex års stillestånd utan tillsyn är inget som helst problem.

Vägbommen är tillverkad av galvaniserat stål och drivs av en elektrisk motor. Alla väsentliga delar är lättillgängliga för inspektion och underhåll.

Trafiksäkerhet i fokus

Kollisioner med vägbommar är alltid en riskfaktor, likaså efterföljande reparationsarbete i trafikmiljön. Av den anledningen är våra bommar designade att brytas av vid en kollision utan stort motstånd vilket minimerar skada både på trafikanten och bomautomatiken. Bomröret byts enkelt ut på ca 15 minuter vilket garanterar minimala driftstopp och att servicetekniker vistas minimalt i den riskfyllda miljön.

CE-certifikat
Alla Vägbommar levereras med ett CE-certifikat.
+ Sann ingenjörskonst.
+ Levereras alltid med en tydlig bruksanvisning.
+ RHB är beprövat underhållsfri under 20 år vilket minimerar underhållskostnaderna.
+ Bomprofilen byts snabbt efter kollision.

+ Driftstemperatur: -40° C till 50° C
+ Motoreffekt: 0,75 kW
+ Total vikt: 510 kg

Relaterade produkter