Höj- och sänkbara pollare

Pollare av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker

Det nya teknikgenombrottet i grunda pollare håller kostnader för pollarsystem och markarbete till en bråkdel av äldre djupare system. Nya pollarsystem är designade för att klara dagens efterfrågan på grunt montage vad gäller både manuella och hydrauliska system.

Upplev produkterna

Produkter

RSS 4000 (pollare)

Truckstopper RB001-30

Truckstopper RB002-40

Truckstopper RB003-50