ParkSafe

Energiabsorberande påkörningsskydd för parkering, industri och kommersiella lokaler
Läs mer

ParkSafe

ParkSafe är ett komplett koncept bestående av ett gediget och modulärt påkörningsskydd framtaget särskilt med estetik och långsiktig hållbarhet i fokus. Med utgångspunkten i att uppfylla kraven i relevanta EU-normer, svenska standarder och Boverkets föreskrifter har vi designat, utvecklat och dimensionerat marknadens smartaste påkörningsskyddsräcke ParkSafe, det optimala valet.

Erfarenhet från mer än tio års projektutveckling kring påkörningsskydd är en viktig ingrediens som tillsammans med lyhördhet till våra kunders behov, nytänkande och friheten att snabbfotat designa nya smarta tillbehör och lösningar, utgör receptet till en oöverträffad ekonomisk och hållbar framtid.

ParkSafe är helt modulärt och kan kompletteras med ledstång på 1100 mm över golv om så önskas för exempelvis gångstråk inom industri och logistikfastighet. Behövs fallskydd runt kanterna P-hus med öppna plan integrerar vi enkelt ett fallskyddsnät på samma system. Givetvis sätter vi nätet innanför räckesbalken så den inte kan användas som ett steg att kliva på!

Med oss som partner är det ni som har kontrollen.

Modulärt system

Parksafe är helt modulärt och kan installeras efter era behov. Kan kompletteras med 1100 mm ledstång eller fallskyddsnät på samma system.

Modern design

Vi lyssnade på våra kunder och tog fram ParkSafe för att erbjuda en nytänkande och modern design, med smarta tillbehör och lösningar.

EU-normer
ParkSafe uppfyller kraven i relevanta EU-normer, svenska standarder och Boverkets föreskrifter.
Flexibel leverans
Välj en helhetsleverans av oss på Wopio, arbetsledning eller gör installationen själv – ni väljer!

Enkel installation, på era villkor.

Vår leverans består i ett komplett, noggrant planerat och nära avrapporterat projektgenomförande. Våra beräkningar är exakta och vi tror på transparens och öppenhet mot vår beställare som ges god insyn i de olika posterna som utgör kostnadsmassan.

Inga obskyra paketerbjudanden med otydlig uppbyggnad. Välj enkelt om du vill att vi på Wopio står för en helhetsleverans, endast arbetsleder er personal eller helt enkelt sätter igång projektet som ni genomför själva eller med annan UE.

ParkSafe installeras med en enda förankring per ståndare vilken har god redundans mot den last som uppstår vid påkörning.

Inga fler utslitna förankringar eller sprickor i golv och bjälklag! Inga fler problem med skadade tätskikt eller armering angripen av klorider!

Spara stora kostnader på både kort och lång sikt med ParkSafe.