Skydd mot fordonshot

Den senaste tidens trend av terrorattacker där fordon används som vapen ställer akuta krav på att nya synsätt tillämpas i samhällsbygget. Offentliga miljöer och känsliga anläggningar där folksamlingar eller kritisk infrastruktur utgör mål för attentat behöver skyddas.

 

Verktygen som krävs är relevant kompetens i kombination med fysiskt applicerbara åtgärder. Båda delarna finner du här.

Läs mer

Ett växande hot av fordonsattacker på allmän plats leder till ökade krav på avancerade skyddsåtgärder.
Vid nybyggnation finns möjligheten att planera ett helt stadsområde så det endast blir tillgängligt för behörig trafik. I befintlig stadskärna däremot blir det enklaste i många fall att komplettera med säkerhetsskydd i efterhand

Påkörningsskydd av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker.
Till skillnad från konventionella fordonshinder av stumma stålrör absorberar våra fjäderstålspollare en extremt stor del av den kraft som uppstår vid kollision. Detta gör att skyddslinjen i normala fall behålls säkrad och att behovet av reparationer minimeras.

Vi erbjuder en bred portfölj med bra mix av krocktestade och klassade skyddslösningar, stationära som manövrerbara. Både för permanent installation och smidiga flyttbara skydd för event och kortare perioder såväl som vid hastigt uppkommen eller förändrad hotbild.

Kontakta oss direkt så hjälper vi till med riskbedömning och val av rätt skydd för rätt plats och mot rätt budget.

Temporära skyddslösningar

Höj- och sänkbara pollare

Bommar och wedge

Stationära pollare

Crashblock och blomlådor

Räcken och staket

Se även: ARMIS ONE

ARMIS ONE

Besökarnas säkerhet, arrangörens ansvar.

Oavsett om det rör sig om festival, mässa eller julmarknad vilar
ansvaret för besökarnas säkerhet på arrangören. Att hindra
motorfordon att avsiktligen eller av misstag köra in i folkmassan är
av yttersta vikt. ARMIS ONE höjer ribban för mobila barriärer, håller
fordon borta, erbjuder den högsta skyddsnivån och släpper samtidigt
igenom stora volymer fotgängare.
Helt utan någon förankring i marken.