10 anledningar att använda ARMIS ONE

ARMIS ONE säkrar effektivt festivalområden från fordonsattacker.

Läs merGå till produkten

Anledning #1: Lägst penetrationsdjup för tillfälliga skydd mot fordonsattacker (HVM)*

Hur långt förflyttas en tillfällig HVM-barriär i händelse av kollision? Vad är säkerhetsavståndet till festivalområdet? Dessa frågor är direkt avgörande för säkerhetsanalysen och när man etablerar en mobil fordonsbarriär. Penetrationsdjupet för de olika hindren på marknaden är väldigt varierande. Vissa rör sig bara några meter, andra över 20 meter.

* tillfälliga HVM-barriärer med manuellt vikbara barriärarmar

Penetrationsdjup avgörande för skyddseffekten

Många tillfälliga HVM-barriärer förflyttar sig uppåt 20 meter vid påkörning vilket innebär att en säkerhetszon på minst 25 meter upprättas innanför skyddsbarriären. Inom denna zon får mat- och försäljningsställen inte inrättas. Detta är praktiskt omöjligt vid ex. stadsfestivaler eller julmarknader med ett begränsat utrymme. När man väljer temporär HVM-barriär är det därför väldigt viktigt att vara uppmärksam på penetrationsdjupet, produktens deklarerade egenskaper finns på tillverkarens testcertifikat.

ARMIS ONE med ett penetrationsdjup på endast 6,6 meter ger ett skydd i absolut toppklass

ARMIS ONE är den europeiska ledaren inom området mobila, manuellt fällbara skydd mot fordonsattacker. Fördelarna med det låga penetrationsdjupet är uppenbara:

+ Reducerad säkerhetszon
+ Kan också användas i trånga utrymmen

Anledning #2: Manuellt vikbara blockeringssegment

Ska du skydda festivalbesökare tillförlitligt mot fordon på villovägar eller se till att nödvändiga passager tillåts? Det ena behöver faktiskt inte utesluta det andra! ARMIS ONE är en barriär med manuellt vikbara armar. Om åtkomst krävs vid utryckning av räddningstjänst eller leveranser kan barriärarmen låsas upp och sänkas manuellt. Detta resulterar i en fri passage från 3 meter och uppåt beroende på hur många sektioner du väljer att fälla. Detta är också praktiskt utanför festivalens öppettider då hela vägen enkelt kan öppnas upp för trafik vid behov.

Robust konstruktion för maximalt skydd

De fällbara barriärsegmenten kräver en särskilt robust konstruktion så att de kan motstå den energi som uppkommer vid kollision. Därför är ARMIS ONE´s barriärmoduler gjorda av specialstål som säkerställer den bästa kombinationen av maximal stoppkraft och relativt låg vikt.

Manövreras på sekunder

Den låga vikten förenklar handhavandet. Efter upplåsning kan den blockerande armen enkelt höjas och sänkas med handkraft.

Anledning #3: Skydd mot fordonshot med maximal mobilitet och flexibilitet

Mobilitet och flexibilitet är avgörande vid användning av tillfälligt skydd mot fordonsattacker. ARMIS ONE har en modulär design och kan användas för olika ändamål oavsett plats. Detta eliminerar behovet av att investera i flera olika system och komponenter.

ARMIS ONE kan användas var som helst, oberoende av markförhållanden eller bredd på passagen. De enskilda modulerna placeras helt enkelt med gaffeltruckar eller en liten kran, de ligger fritt på marken helt utan förankring. De enskilda modulerna kopplas sedan samman för att bilda en barriär av obegränsad längd vilket ger ett flexibelt system – både breda gator och smalare gränder kan blockeras effektivt.

Blockeringsmodul och separata ramper

En enhet komplett ARMIS ONE består av en blockeringsmodul och sex separata ramper vilket möjliggör en rad olika applikationer. Om en väg skall blockeras helt utan åtkomst kan ramperna utelämnas. Detta minskar installationstiden och höjer den skyddande effekten ytterligare.

Anledning #4: Stora flöden utan visuella inskränkningar

Vid offentliga evenemang, stora som små, är möjligheten till stora flöden av människor en viktig förutsättning för att säkerställa en säker flyktväg. Vid panik under en evakuering måste besökare snabbt och obehindrat kunna lämna platsen för att sätta sig i säkerhet. Trånga passager orsakar trängsel och därpå begränsad sikt kan få besökare att uppleva att de är fångade och rädslan förvärras.

Sämre siktförhållanden innebär också att personer som är i direkt fara uppfattar en pågående attack för sent och deras chanser att sätta sig i säkerhet minskar avsevärt.

ARMIS ONE skymmer inte sikten

ARMIS ONE uppfyller normerna för fri bredd vid utrymningsväg. Med ett avstånd på 1200 mm mellan barriärelementen säkerställs ett optimalt flöde av människor utan att skymma sikten. Utrymningsvägar samt tillträde till området som ska skyddas förblir utan hinder för besökarna som också tydligt kan se var de skall söka skydd. Barriärelementen kan snabbt vikas ned för att erbjuda fri passage över hela vägens bredd.

Anledning #5: Certifierad enligt internationella standarder

ARMIS ONE certifierades framgångsrikt i april 2019 enligt följande internationella standarder:

IWA 14-1: 2013

IWA 14-2013 Blocker V/7200[N2B]/48/90:6,6
Penetrationsdjup: 6,6 meter

ASTM F2656

F2656 / F2656M – 15
Penetrationsklass: P2

Anledning #6: Snabb montering och demontering

Blockera en 9 meter bred väg på 30 minuter? Inget som helst problem för ARMIS ONE! De enskilda modulerna placeras friliggande på marken med en gaffeltruck eller liten kran utan några infästningar och hål genom tätskikt och ansluts sedan till varandra med speciella kopplingar. Detta ökar deras effektivitet och minskar genomträngningen. Sätt bara på ramperna så är du klar!

Personal som krävs: en kranförare och två montörer.

Anledning# 7: Smart logistikkoncept

Stor stoppkraft på ett litet lagringsutrymme? Precis! ARMIS ONE har utformats så att alla tillbehör som kopplingar, täckplattor och verktyg kan förvaras inuti barriären. Dessutom kan både barriärelementen och ramperna staplas väldigt effektivt.

Smart system för lagring och transport

Heavy duty pallar – speciellt konstruerade för ARMIS ONE möjliggör en enkel och transportsäker hantering. Eftersom pallarna kan staplas på varandra minimeras lagringsutrymmet som krävs. Pallarna kan lyftas på båda kort- och långsidor med gaffeltruckar eller pallbilar.

Pall för barriärmoduler

Vikt för en pall inklusive sex barriärelement: 3720 kg

Lastpall för rampsektioner

Viktpall med 18 rampsektioner: 1222 kg

3 st pallar staplade

2 st pallar med rampsektioner staplade

Anledning# 8: Tillgänglighet

ARMIS ONE har utvecklats i enlighet med de internationella tillgänglighetsstandarderna

Med en höjd på endast 110 mm och fri bredd på 1200 mm mellan barriärsegmenten kan även personer med funktionshinder köra över barriären med sin rullstol utan svårighet eller assistans.

Anledning #9: Icke övervakad

ARMIS ONE kräver ingen säkerhetspersonal när den är öppen eller stängd. Barriären kan säkras på ett sådant sätt att den inte kan manipuleras av obehöriga personer.

Mindre personal, lägre kostnader

Du kan använda personalen till bättre uppgifter än manuell övervakning och spar kostnader.

Anledning #10: Underhållsfri

Till skillnad från automatiska hinder kräver ARMIS ONE inget regelbundet underhåll. Den robusta konstruktionen och manuella driften garanterar långvarigt, problemfritt användande. Efter intensiva användningscykler eller vid svåra väderförhållanden är det såklart fördelaktigt att rengöra och smörja de rörliga delarna.