ARMIS ONE

Säkerhet och stabilitet i ett

IWA 14-1: Blocker V/7200/48/90:6,6
ASTM F2656/F2656M-18a: P2

Läs mer

Besökarnas säkerhet, arrangörens ansvar.

Oavsett om det rör sig om festival, mässa eller julmarknad vilar
ansvaret för besökarnas säkerhet på arrangören. Att hindra
motorfordon att avsiktligen eller av misstag köra in i folkmassan är
av yttersta vikt. ARMIS ONE höjer ribban för mobila barriärer, håller
fordon borta, erbjuder den högsta skyddsnivån och släpper samtidigt
igenom stora volymer fotgängare.
Helt utan någon förankring i marken.

ARMIS ONE

Informationsvideo

Krocktest

Lyft- och sänkfunktion

Temporära fordonshindret ARMIS ONE – Säkerhet och flexibilitet i ett

ARMIS ONE säkrar effektivt festivalområden från fordonsattacker. Tillträdes- och utrymningsvägar kan fortfarande passeras av funktionshindrade och synligheten är obehindrad.

Friliggande på marken

ARMIS ONE är fritt liggande ovanpå marken – utan några förankringar – på halkfria, integrerade stöd anpassade efter markens tillstånd. Modulerna kan användas individuellt eller sammankopplas till längre sammanhängande barriärer.

Hur funkar det?

Varje modul har särskilda förankringsklor som aktiveras vid påkörning och då borrar ned sig i underlaget. Ingen infästning mot kantsten eller annan infrastruktur krävs. Då klorna endast aktiveras vid påkörning lämnas underlaget annars helt intakt.

Ytterligare fördelar

De enskilda modulerna kopplas enkelt samman vilket höjer verkansgraden. Ojämnheter i underlaget hanteras med enkelhet i de ställbara rampelementen. Kantsten och refuger passeras enkelt med särskilda kopplingar. ARMIS ONE har fötter med gummisulor vilka minimerar oljud vid fordonspassager och fottrafik.

Specifikationer

+ Element: Kompletta barriärelement med lösa ramper
+ Konstruktion: Varmförzinkat och pulverlackerat stål.
+ Bredd: 1845 mm
+ Längd utan ramper: 1250 mm
+ Längd i körriktning inkl. ramper: 3008 mm
+ Höjd ovan mark: 110 mm
+ Modulens vikt, komplett med ramper: 815 kg
+ Modulens vikt, utan ramper: 549 kg
+ Viktkapacitet: 40 ton
+ Axellast per modul: 10 ton
+ Certifieringar: IWA 14-1:2013 Blocker V/7200N2B/48/90:6,6
ASTM F2656/F2656M-18a, P2 (7,2 ton vid 48km/h)

Tillval:
+ Speciallackering, lock av rostfritt stål
+ LED-belysning
+ Ledstänger (korta/långa)
+ Smarta lastpallar för lagring och transport
+ Ytterligare manipuleringsskydd
+ Reklam och sponsorbanners, flaggor
+ Personräknare
+ Täckande kåpa med plats för reklam
+ Lackering i valfri RAL
+ Skyddande presenning till lastpallarna

Dokument

Effektivt skydd – smidig operation

De fällbara elementen förtjänar en egen highlight. De tillåter kontrollerad passage för räddningstjänst och leveranser.

Genom att fälla ett segment skapas en passage med 3,0 meters bredd – tillräcklig bredd för bilar, leveransfordon och städmaskiner. Med två fällda segment blir bredden 4,9 meter, lämplig för lastbilar, brandbilar och större ambulanser.

Modulärt system

ARMIS ONE består av basenheter och rampmoduler. De enskilda modulerna kan enkelt och snabbt kopplas ihop med särskilda skarvelement. Alla delar staplas effektivt för att spara utrymme vid transport och lagring.

Certifiering

Krocktestad och certifierad enligt IWA 14-1 och ASTM F2656/F2656M-18a (7,2 ton vid 48km/h) med ett penetrationsdjup på endast 6,6 meter.

Fördelar:

 • Stor genomsläpplighet av fotgängare, cyklister och rullstolsburna.
 • Kontrastmarkeringar för synskadade.
 • Tillgänglig flyktväg på 1,2 m mellan elementen.
 • De blockerande elementen sänks enkelt för hand för kontrollerad passage av nödvändiga fordon.
 • Sömlös integrering mot andra säkerhetssystem och infrastruktur.
 • Ingen förankring mot kantsten eller asfalt, inga hål genom tätskiskt.
 • Kräver ingen övervakning förutom då fordon skall släppas genom.
 • Underhållsfri.
 • Vandalsäker och långsiktigt hållbar.
 • Barriärelementen lyfts och flyttas enkelt med gaffeltruck.
 • Utrymmesbesparande, stapelbar och lätt att transportera.