Påkörningsskydd

Rätt dimensionerade påkörningsskydd skyddar liv och viktig egendom och spara in på drift- och underhållskostnader.

Läs mer

Hållbara lösningar förlänger livslängden, minskar behovet av kostsamt underhåll och höjer säkerheten och produktiviteten för företag inom bl.a. tillverkning, lager & distribution.

Vi kombinerar produkter och kunskap och hittar den lila tråden i utformningen av påkörningsskydd, från design och dimensionering till rationell framdrift i entreprenaden.

SlowStop

Energiabsorberande påkörningsskydd

Den patenterade energiabsorberande pollaren SlowStop utgör basen i en stor mängd modulära påkörningsskydd för industriella och kommersiella applikationer. Den unika funktionen skonar infästningarna och spar in på drift- och underhållskostnaderna redan från första påkörningen. SlowStop är den starkaste pollaren av sitt slag som erbjuds på marknaden.

  • Lager och logistiklokaler
  • Skyddar produktionsmaskiner
  • Spar kostnader direkt
  • Klassad för temperaturer ned till -40° C