2023-09-1

Ramudden förvärvar Wopio AB och Smartprotect Nordic AB

Ramudden har den 1 september 2023 förvärvat 100% av aktierna i bolagen Wopio AB och Smartprotect Nordic AB. Förvärven ger Wopio möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare och gör att Ramudden stärker sin verksamhet kring utveckling och distribution av nästa generations trafiksäkerhetslösningar.

”Vi välkomnar med glädje Wopio och Smartprotect Nordic till Ramudden och hela koncernen Ramudden Global. Genom förvärven stärker vi nu ytterligare vår kompetens i utvecklingen av nya, innovativa lösningar för våra kunder samt kommer närmare fler av våra bästa leverantörer och samarbetspartners. Fokus framgent är att stödja Thomas och teamet vidare i sin tillväxtresa, inte bara i Norden utan tvärs samtliga länder inom Ramudden Global” – säger Morten Finslo, VD Ramudden Norden & Baltikum

”Vi är glada att vara en del av Ramudden och ser fram emot att tillsammans driva utvecklingen mot nästa generations säkerhetslösningar i Europa och Nordamerika. Vårt fokus framåt är att stödja verksamheten med innovativa lösningar och material för säkrare arbetsplatser” – säger Thomas Woupio, VD och grundare av Wopio och Smartprotect Nordic

Om Wopio och Smartprotect Nordic
Wopio AB agerar rådgivare, säljer och utvecklar säkerhetslösningar för om- och nybyggnadsprojekt i trafikmiljöer. Smartprotect Nordic utvecklar skyddsbarriärer och andra trafiksäkerhetslösningar.

Om Ramudden och koncernen Ramudden Global
Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer i Norden, Baltikum och Kanada. Sedan 2020 är Ramudden del av en större koncern, Ramudden Global som idag finns i 11 länder med över 4 500 anställda.

För frågor, vänligen kontakta
Thomas Wuopio, thomas.wuopio@wopio.se +46 70 42 230 59

Från vänster: Mikael Matsson, Jimmie Södergren, Fredrik Zachariassen, Joakim Svedberg, Morten Finslo, Jens-Martin Wackerberg & Thomas Wuopio.