Referenscase: SlowStop skyddar laddinfrastruktur

“SlowStop från WOPIO är en självklarhet om du vill uppnå maximal skyddseffekt till minimal totalekonomi.”

– Victor Vilén, projektledare på North Projects AB

Läs hela caset

Elbilar ökar till antal och i popularitet över hela landet. Med det ökande intresset ställs också högre krav på laddinfrastruktur. 2019 genomfördes en enkät bland 221 lägenheter i Brf Finnboda Terrass, Brf Finnboda Pirar och Brf Finnboda Udde angående intresset för laddning av elbilar i Kajgaraget. Av de 105 svaren framgick tydligt att eldrivna bilar var rätt väg att gå – men behovet ansågs generellt ligga längre fram i tiden. 2021 genomfördes en uppföljande snabbenkät och svaren från de boende gav styrelserna i de tre föreningarna stöd för att formalisera och starta projektet.

Beställare:
Brf Finnboda Terrass

Entreprenör:
North Projects AB med Edsvikens El AB

Läs mer om entreprenörerna:

North Projects är ett svenskt bolag grundat 2016 som driver entreprenad och produktinstallation så som laddboxar och fastighetsnät, samt erbjuder konsultation inom nätinfrastruktur.

Edsvikens El består av över 100 individer, med lika många personligheter och perspektiv – men med gemensamma mål och värderingar. Ju bättre vi tar hand om varandra, desto bättre kan vi ta hand om våra kunder.

Det var viktigt att skydda både laddningsplatser och lokalen som helhet.

Utförandet:

Målbilden var att skapa en ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt hållbar laddinfrastruktur med lång tidshorisont och minimalt med underhåll och administration. Styrgruppen ville även att laddtjänsten skulle vara frikopplad från parkeringsbolaget som förvaltar p-platserna. Under 2 veckor i maj 2022 utökades de 4 befintliga laddpunkterna i Kajgaraget till totalt 36 stycken Easee Charge 22 kW laddboxar av North Projects tillsammans med samarbetspartnern Edsvikens El. 10 stycken av dessa laddboxar hängdes ned från taket på 5 stycken stolpar mellan två rader parkeringsplatser där laddarna monterades dubbelsidigt.

”SlowStop har visat sig innebära en engångsinvestering och realiserar din besparing redan efter första påkörningen. Allt därefter blir en väldigt fin bonus i kassan. Underhållsbehovet är nog så nära noll du kan komma.”

– Mikael Mattsson, Wopio AB

Resultatet:

Att skydda laddboxarna från påkörningsskador bedömdes vitalt och att påkörningsskyddet i sin tur inte skadar betongbjälklaget vid påkörning blev en viktig fråga. Valet landade på SlowStop som erbjuder marknadens starkaste påkörningsskydd med god redundans i infästningen och inbyggd brottpunkt som säkerställer att driftstopp och DoU-kostnader från påkörningsskador helt kan undvikas. De takhängda laddarna skyddas från påkörning av energiabsorberande pollaren SlowStop typ 2 som minimerar kraften i bjälklaget och säkerställer laddinfrastruktur i drift, utan avbrott i elförsörjning eller skador i bjälklaget efter upprepade påkörningar.

Läs mer om projektet och se fler foton direkt på Bostadsrättsföreningens projektsida.

Läs också: Sparar du pengar med ett billigare påkörningsskydd?

Om du vill skydda din personal och din verksamhet från skador och kostnader orsakade av påkörningar kommer du nog snabbt fram i din riskbedömning att påkörningsskydd behövs framför dyra produktionsmaskiner, pallställ, gångstråk och känslig utrustning. Vid nybyggande finns det ofta en plan för detta men ofta levereras skydd tillsammans med pallställ eller av entreprenören som utför smidesarbeten i projektet.