Referenscase: World of Volvo, Rebloc 140SFS

“Klockren leverans från Wopio!”

– Edmond Barros, platschef på Peab DO Kungälv & driftservice väst.

Läs hela caset

Precis invid Kallebäcksmotet bygger Volvo sitt nya upplevelsecentrum World of Volvo. Anläggningen ligger centralt i Göteborgs nya evenemangsdistrikt och beskrivs som en upplevelsehubb med en unik skandinavisk arkitektur på hela 22 000 m2. Här kommer man hitta interaktiva utställningar, underhållande evenemang och unika kulinariska upplevelser vilket gör World of Volvo till en dynamisk plats där människor och idéer kan mötas. Invigningen är planerad till april 2024.

Beställare:
Göteborgs stad, Trafikkontoret

Entreprenör:
Peab Anläggning AB

Läs mer om Peab:

Peab Anläggning AB är uppdelat i geografiska regioner och specialiserade produktområden. De utför mark-, lednings- och anläggningsarbeten inom lokal marknad och bygger vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar inom infrastruktur och tung anläggning. Drift och underhåll hanterar väg- och gatunät, parker och VA-nät. De samarbetar för att utveckla kärnkompetenser och skapa skalfördelar. Alla anläggningsenheter i Sverige och Norge är ISO-certifierade. Omsättningen var 11,4 MDSEK 2021.

Om uppdraget:

World of Volvo ligger på en känslig plats, precis där E6/E20 delas upp med väg 40 mot Jönköping. Mellan Kallebäcksmotet och World of Volvo går dessutom järnväg med passagerartrafik. I projektplanen och bygglovsansökan är särskilda risker identifierade, en stor upplevelseanläggning som denna, med stor kapacitet för besökare nära tungt trafikerad väg och järnväg behöver skyddas från olyckor. För att bygglovet skulle beviljas kravställdes att räckena på motorvägsbron skulle uppgraderas från kapacitetsklass H2 till H4 och den mest ekonomiska lösningen visades sig vara vår prefabricerade betongbarriär Rebloc 140SFS.

Vår roll:

Tillsammans med Peab anläggning AB, på uppdrag av Trafikverket har vi bistått med rådgörande kring valet av den tekniska lösningen, detaljprojektering, materialberäkning, materialleverans, projektledning, arbetsledning, installation och KMA-rapportering.

Utförandet:

I perioden Maj-Juni 2023 installerade vi totalt 252 m H4a-klassad betongbarriär på den kurvade motorvägsbron över järnvägen vid Kallebäcksmotet. Längs sträckan finns två dilationsskarvar i brokonstruktionen vilket krävde lite extra uppmärksamhet i projekteringen, brokonstruktion med dess tätskikt är dessutom alltid en utmaning vad gäller förankringar, vår projektledare Mikael Mattsson förklarar:

– Vi fick utgå från den första dilationsskarven och bygga barriären uppströms till dess vi kunde borra i marken och bulta fast en ändförankring utanför brokonstruktionen, så tätskiktet bibehölls. Mellan första och andra dilationsskarven hade vi sedan ca 178 m vilket dels inte gick jämnt ut med standardelementens längd och därtill ställer stora krav på precision vid placeringen. Små avvikelser längs sträckan skulle ge stora utslag i slutändan. Vi använde specialtillverkade anpassningselement och byggde vidare och när vi väl kom fram till den andra broskarven kunde vi slappna av och glädjas åt ett arbete väl utfört, vår placering stämde på pricken. Vi byggde den andra dilationsskarven och avslutade barriären precis som planerat.

Erfarenhet, expertis och vilja

Rebloc är ett välutvecklat och komplett barriärsystem med lösningar som sträcker sig hela vägen från otestade parkeringsdelare till högsta kapacitetsklass H4b. Den breda portföljen gör att vi har tekniska lösningar för nästan alla scenarier vi kan stöta på längs vägen. Vår långa erfarenhet av vägutformning och tekniskt avancerade projekt tillsammans med expertisen inom Rebloc och deras vilja att utveckla nya lösningar gör oss till en konkurrenskraftig kombination och en trygg partner att räkna med.

Läs mer om Rebloc

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter för olika applikationer. Med innovativa tekniska lösningar, kan vi leverera hög säkerhet i världsklass och ekonomisk effektivitet. Med avancerade specialelement klarar vi de tuffaste utmaningarna.

 

Läs mer om de olika lösningarna nedan och kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt.

Upplev produkterna