Teknologin i StayUp fjädersystem

Inuti varje pollare, skyltpanel och stolpe sitter en spiralfjäder som komprimeras vid påkörning, fjädern

låter trafikanordningen vika sig för att sedan återgå till sin ursprungliga position igen, gång efter gång.

Står kvar på sin plats, vrider sig inte

Fjädern i StayUp är designad att returnera en påkörd trafikanordning till ursprungsläget utan att den vrider sig. Att informationen på skyltar och paneler fortsatt visar sitt budskap åt rätt håll även efter påkörning och att de inte flyttas vid påkörning och till slut ligger tvärs över vägen är vitalt både för trafiksäkerheten, framkomligheten och den upplevda tryggheten.

Motståndskraften är nyckeln

Fjädrarnas effekt har kalibrerats i en perfekt balans mellan eftergivlighet och bärförmåga. En påkörning innebär normalt sett ingen skada utan varje pollare och skyltpanel har potential att spara hundratusentals kronor i uteblivet reparationsarbete, ett arbete i trafikmiljö som utsätter drifttekniker för onödig risk. En installerad StayUp innebär en besparing från första påkörningen, minimerar behovet av underhåll och eliminerar risk för personalen.

Universalfäste

Alla trafikanordningar i StayUp-programmet har samma runda fäste i foten. Detta universalfäste passar i sin tur i samtliga fotplattor, trafikledningslister, fundamentadaptrar och den plogsäkra infästningen.