Truckstopper bropollare

Testad enligt IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)/48/30:1.8
Ytmonterad: endast 80 mm uppbyggnad, ingen infästning mot underliggande konstruktion.

Pollare av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker.
Truckstopper bropollare har krocktestats att stoppa en 7,2 ton tung lastbil vid 48 km/h och en infallsvinkel på 30°.

Truckstopper bropollare är designad särskilt för användning på broar där man vill skapa en åtskild GC-väg som skyddas mot fordonsattacker. På broar ligger ofta lite tunnare beläggning och tätskiktet är särskilt viktigt. Av den anledningen installeras Truckstopper bropollare helt utan förankringar, endast 80 mm uppbyggnad krävs. Själva påkörningen bedöms kunna ske i flack vinkel varför detta testats i särskilt scenario.

Pollaren är särskilt utformad för att skydda broar och erbjuder goda möjligheter till egen gestaltning då det är enkelt att komplettera med dekorativ pollarbeklädnad designade av landskapsarkitekt eller designer.

Pollaren kan ställas ensam eller i rad för att täcka en längre sträcka, och kan både gå runt hörn och följa marknivån utan specialdelar. Efter installation krävs ingen återkommande service förutom målning vid eventuellt slitage. Detta unika barriärsystem har en oöverträffat låg livscykelkostnad och tål extrema kollisionskrafter.

Det grunda fundamentet möjliggör installation ovanpå avlopp, VA, optisk fiber eller annan nedgrävd infrastruktur som ofta blir en utmaning i tätbebyggt område. Systemet är ett av de mest ekonomiska som erbjuds.

Pollarna kan förses med höljen av antingen varmförzinkat, lackerat, corten eller rostfritt stål.

Viktiga element i designen:

  • Kriterierna för utvecklingsprojektet var följande:
  • Modern designen, estetiskt tilltalande
  • Minimal uppbyggnad (endast 80 mm hög) utan infästning mot bjälklaget
  • Måste stoppa en tung lastbil (N3C -fordon, 18 ton bruttovikt) som motsvarar storleken på en stor Londonbuss
  • Måste vara ett användarvänligt system med låg totalvikt
  • Skall passa pollare med både rustikt och modernt snitt
  • Måste vara ett mycket kostnadseffektivt skydd mot fordonsattacker på bro

Relaterade produkter