Crash block 50

Testad enligt:
IWA 14-1:2013 WALL V/7200(N3C)/80/90:19.1
IWA 14-1:2013 WALL V/7200(N2A)/64/90:6.7
IWA 14-1:2013 WALL V/7200(N2A)/48/90:4.1
IWA 14-1:2013 WALL V/7200(N2A)/48/90:2.9
BSI PAS 68 V/7500(N2)/64/90:5.5

I takt med det växande hotet av fordonsattacker på allmän plats måste nya metoder för att stoppa dem utvecklas. Crash block 50 är ett unikt skalskydd som etableras och flyttas väldigt snabbt vid uppkommen eller förändrad hotbild. Planteringen är helt fristående och stoppar en 18 ton tung lastbil som kör i 80 km/h utan några som helst infästningar mot underlaget.

Fyra krocktest i hög hastighet utfördes på Mira ett ackrediterat testinstitut i Storbritannien. Det första testet var 48 km/h vid 90 grader med en 7,5 ton lastbil i framsidan av blocket. Det andra testet var 64 km/h vid 90 grader med en 7,5 ton lastbil i framsida. Det tredje testet var en 18 ton lastbil vid 80 km/h vid 90 grader in i blockets ände. Alla tester utfördes på samma block.

BONUSTEST
Krocktest utfördes också vid 90 grader i gapet på 1,2 meter mellan två block med en hastighet av 48 km/h på en 7,5 ton lastbil. Endast 2,9 m penetration uppmättes.

Den stora fördelen med Crash Blocks är att de kan vara permanenta eller tillfälliga lösningar eftersom de bara tar timmar att installera. De kan också vara klädda i valfri beklädnad eller utrustade med möjlighet till blomplantering och sittbänkar. Installationen kan utföras utan att störa befintligt ytskikt.

Relaterade produkter