Springline 50 SM

Testad enligt IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90:6.8
Friliggande, ingen fundamentering eller uppbyggnad.

Ståndare av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker.
Springline 50 SM har krocktestats att stoppa en 7,2 ton tung lastbil vid 80 km/h och en infallsvinkel på 90°.

Springline 50 SM är ett fristående skyddsräcke som är idealiskt för både permanenta och temporära installationer på platser där nedgrävd infrastruktur eller andra förutsättningar gör att den inte går att schakta för stolpfundament. Systemet är utvecklat för snabb etablering, demontering och flytt när behov uppstår och förändras.

En stor fördel med Springline är att det är väldigt lätt att skapa en öppning om behov uppstår att släppa in ex. räddningspersonal. Vajrarna är monterade i 10 meter långa sektioner vilka enkelt monteras ned utan att påverka kapaciteten i resten av räcket. Väl installerat har du ett mycket starkt skydd med litet behov av underhåll och livscykelkostnad i toppklass.

Springline 50 SM är särskilt utformat för att skydda viktiga och känsliga områden som flygplatser, militärbaser, olje- och gasraffinaderier, datacenter, energiförsörjning och andra anläggningar som kräver åtkomstkontroll längs längre sträckor.

ÄNTLIGEN Skyddslösningar som inte kräver nedgrävda fundament.
ÄNTLIGEN Ingen kontinuerlig betongbarriär.
ÄNTLIGEN Grävfritt.
ÄNTLIGEN Snabb etablering.
ÄNTLIGEN Staketet är konstruerat för att stå emot attack från båda sidor.
ÄNTLIGEN Om tillträde behövs tar du bara ut en del från staketet utan att äventyra hela staketlinjens säkerhet.
ÄNTLIGEN Efter montering kommer området att vara helt säkrat.

Relaterade produkter