Springline 30

Testad enligt BSI PAS 68:2010 V/7500(N2)/48/90:3.4/6.4
Fundamentdjup: 400 mm

Ståndare av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker.
Springline 30 har krocktestats att stoppa en 7,5 ton tung lastbil vid 48 km/h och en infallsvinkel på 90°.

Detta nydanande räckessystem klarar att monteras i mjuk vattenmättad mark med fundament på endast 400 mm djup. Stolpfundamenten är inte ihopkopplade under mark så att du inte måste ställa räcket i en rak linje. Vajerupphängningen har utformats så att den är oberoende kopplad till varje stolpe och på så vis kan Springline gå upp och ner för sluttningar och runt hörn genom en enkel justering av upphängningen utan några specialdelar.

En stor fördel med Springline är att det är väldigt lätt att skapa en öppning om behov uppstår att släppa in ex. räddningspersonal. Vajrarna är monterade i 10 meter långa sektioner vilka enkelt monteras ned utan att påverka kapaciteten i resten av räcket.

Väl installerat har du ett mycket starkt skydd med litet behov av underhåll och livscykelkostnad i toppklass.

ÄNTLIGEN Inget behov av djupa fundament.
ÄNTLIGEN Monterad och testad i mjuk mark.
ÄNTLIGEN Ingen tung transport behövs för att flytta den, till och från platser.
ÄNTLIGEN Ingen tung anläggning behövs för att installera den.
ÄNTLIGEN Staketsystemet levereras i byggsatser med färdiga armeringskorgar.

Relaterade produkter