Springline 50

Testad enligt IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90:8.5
Fundamentdjup: 400 mm

Ståndare av fjäderstål hindrar effektivt fordonsattacker.
Springline 50 har krocktestats att stoppa en 7,2 ton tung lastbil vid 80 km/h och en infallsvinkel på 90°.

Detta nydanande räckessystem klarar att monteras i mjuk vattenmättad mark med fundament på endast 400 mm djup. Stolpfundamenten är inte ihopkopplade under mark så att du inte måste ställa räcket i en rak linje. Vajerupphängningen har utformats så att den är oberoende kopplad till varje stolpe och på så vis kan Springline gå upp och ner för sluttningar och runt hörn genom en enkel justering av upphängningen utan några specialdelar.

Designat att stoppa en attack från båda sidor.

En stor fördel med Springline är att det är väldigt lätt att skapa en öppning om behov uppstår att släppa in ex. räddningspersonal. Vajrarna är monterade i 10 meter långa sektioner vilka enkelt monteras ned utan att påverka kapaciteten i resten av räcket. Väl installerat har du ett mycket starkt skydd med litet behov av underhåll och livscykelkostnad i toppklass.

Springline 50 är särskilt utformat för att skydda viktiga och känsliga områden som flygplatser, militärbaser, olje- och gasraffinaderier, datacenter, energiförsörjning och andra anläggningar som kräver åtkomstkontroll längs längre sträckor.

ÄNTLIGEN Inget behov av djupa fundament.
ÄNTLIGEN Monterad och testad i mjuk mark.
ÄNTLIGEN Ingen tung transport behövs för att flytta den till och från platsen.
ÄNLIGEN Ingen tung anläggning behövs för att installera den.
ÄNTLIGEN Systemet levereras i byggsats med färdiga armeringskorgar om så önskas.
ÄNTLIGEN Bara en del av staketet kan tas bort för åtkomst om det behövs.

Relaterade produkter