RSS-2015

Ett M40 P2-certifierat försvar för stora öppningar, taxibanor och uppställningsplatser.

RSS-2015 är den enda aktiva kabelbarriären upptagen på USAs Försvarsdepartements lista över godkända HVM-barriärer.

När försvar av stora spännvidder mot intrång eller fordonsburna attacker krävs är RSS-2015 ditt första, sista, och bästa val. Vajerfällan är utmärkt att integreras på militära flygbaser och civila flygplatser där markunderhåll och skador pga. främmande föremål (FOD) är särskilt viktiga frågor.

Läs mer

Ett M40 P2-certifierat försvar för stora öppningar, taxibanor och uppställningsplatser.

RSS-2015 är den enda aktiva kabelbarriären upptagen på USAs Försvarsdepartements lista över godkända HVM-barriärer.

När försvar av stora spännvidder mot intrång eller fordonsburna attacker krävs är RSS-2015 ditt första, sista, och bästa val. Vajerfällan är utmärkt att integreras på militära flygbaser och civila flygplatser där markunderhåll och skador pga. främmande föremål (FOD) är särskilt viktiga frågor.

Egenskaper:

Utbyggbar i oändlighet

RSS-2015 kan sträcka sig över vilken längd som helst och försvarar för närvarande taxibanor med spann över 121 meter. Längre spännvidder kan enkelt konfigureras.

FOD-vänlig

Då RSS-2015 monteras helt i nivå med banan eller vägen tillåts sopbilar och snöplogar att röja och renhålla området utan några särskilda förberedelser. En ren taxibana minimerar risken för FOD-skada.

Överlägsen styrka

Vajerfällan är utformad för att hantera last upp till 414 130 kg vilket gott och väl räcker till för en Boeing 747-400 med max startvikt på 396 890 kg. RSS-2015 är särskilt framtagen för att klara vikten av en fullt bestyckad och tankad F-15E Strike Eagle.

Snabb installation

Kräver endast 610 mm djupt fundament och är lätt att installera. Varje enskild del som levereras är fullt monterad, har genomgått FAT, är rationellt hanterbar och förberedd att sammankopplas med övriga delar i systemet.

Certifierad mot standard

RSS-2015 har genomgått omfattande krocktester och är certifierad mot ASTM F2656 enligt M40 P2.

Lågt underhåll

Det helt elektromekaniska drivsystemet möjliggör fler cykler med mindre underhåll och minimalt med driftstopp under barriärens hela livslängd.