Säkerhetsledstång

Säkerhetshandledaren från SPIE med integrerad LED-teknik höjer säkerheten i tågtunnlar genom att vägleda utrymningsvägen vid evakuering. Modulär design för användning i tågtunnlar och i tunnelbanan där höga krav på säkerhet och tillförlitlighet ställs.

Högkvalitativa LED-armaturer som är underhållsfria och har en lång livslängd. Generationen av lysdioder har en mycket låg energiförbrukning med hög prestandanivå för att garantera säkra utrymningsvägar.

Säkerhetshandledarens profil

Handledaren tillverkas av solida GRP-profiler med en längd på 6 meter. Den halogenfria glasfiberförstärkta plasten (GRP) är värmehärdad och beständig i sin form, även när den utsätts för extremt höga temperaturer då profilen också är flamhämmande. Slagtålighet, draghållfasthet, böjhållfasthet och dimensionsstabiliteten hos denna profil är exceptionellt hög under alla förhållanden.

GRP-profilen har en hålighet undertill som löper längs hela längden vilket tillåter montering av de 1,2 m långa LED-moduler samt allt kablage. LED-modulerna är ansluts till GRP- profilen på ett unikt och patenterat sätt. Tillsammans bildar LED-modulerna och GRP- profilen en rund och fattbar handledare med en diameter av cirka 50 mm.

Vid underhåll kan varje enskild LED-modul plockas bort utan att avbryta systemets funktionalitet. Så även i händelse av att en LED-modul skadas kommer de återstående LED- modulerna fortsätta med sin viktiga uppgift.

LED-moduler

De enskilda LED-armaturerna består av en sluten och robust inkapsling av polykarbonat monterat på en aluminiumprofil. Denna aluminiumprofil säkerställer en god värmeledning bort från lysdioderna vilket ökar livslängden. Den högteknologiska polykarbonatplasten garanterar slagtålighet vid låga temperaturer där många andra material blir sköra och är samtidigt fördelaktig ur brandsynpunkt.

Lysdiodernas placering och riktning tillsammans med en integrerad avskärmning säkerställer att utrymningsvägen hålls väl upplyst samtidigt som varken nödställda under evakuering eller lokförare i sitt viktiga arbete bländas.

Elsäkerhet/Jordning

Säkerhetshandledaren leder inte elektricitet och kräver därför ingen jord vilket effektivt minimerar alla risker för elektriska stötar och ledstången förblir säker att greppa vid evakuering under nödsituation. Detta gäller också risken för kortslutning inom systemet samt risker till följd av krypström eller annan elektrisk ström utifrån, vare sig uppkommen via induktion eller kontakt med andra strömförande system i tunneln som skulle kunna uppstå vid olycka. I motsats till metallräcken kommer ledstången inte orsaka någon galvanisk korrosion i tunnelstrukturen.