Säkerhetsledstång

Säkerhetshandledaren från SPIE med integrerad LED-teknik höjer säkerheten i tågtunnlar genom att vägleda utrymningsvägen vid evakuering. Modulär design för användning i tågtunnlar och i tunnelbanan där höga krav på säkerhet och tillförlitlighet ställs.

Högkvalitativa LED-armaturer som är underhållsfria och har en lång livslängd. Generationen av lysdioder har en mycket låg energiförbrukning med hög prestandanivå för att garantera säkra utrymningsvägar.

Säkerhetshandledarens profil

Handledaren tillverkas av solida GRP-profiler med en längd på 6 meter. Den halogenfria glasfiberförstärkta plasten (GRP) är värmehärdad och beständig i sin form, även när den utsätts för extremt höga temperaturer då profilen också är flamhämmande. Slagtålighet, draghållfasthet, böjhållfasthet och dimensionsstabiliteten hos denna profil är exceptionellt hög under alla förhållanden.

GRP-profilen har en hålighet undertill som löper längs hela längden vilket tillåter montering av de 1,2 m långa LED-moduler samt allt kablage. LED-modulerna är ansluts till GRP- profilen på ett unikt och patenterat sätt. Tillsammans bildar LED-modulerna och GRP- profilen en rund och fattbar handledare med en diameter av cirka 50 mm.

Vid underhåll kan varje enskild LED-modul plockas bort utan att avbryta systemets funktionalitet. Så även i händelse av att en LED-modul skadas kommer de återstående LED- modulerna fortsätta med sin viktiga uppgift.

Ledstången är tillverkad av glasfiberförstärkt polyeten, är ej brandfarlig och har en diameter på ca 50 mm.

LED-modulerna har en längd på 1,2 meter.

Som standard är LED-modulerna utrustade med 15 st vita lysdioder vilka uppnår ett maximalt värde på 100 lux längs med utrymningsvägen.

Ljusstyrkan för LED-modulerna kan programmeras och anpassas efter rådande behov.

LED-modulerna kan utökas med fler lysdioder och / eller gröna lysdioder för att underlätta vägledningen vid utrymning.

Ett drivdon per 60 meter LED- belysning.

Ledstången finns tillgänglig i olika färger.

Relaterade produkter