X-cone

X-Cone är ett helautomatiskt hanteringssystem av trafikkoner som minskar behovet av manuellt arbete för etablering av trafikanordningar. Genom att minska exponering av personal på trafikerad väg förbättras arbetsmiljön och trafiksäkerheten samtidigt som det ökar effektiviteten vid drift- och underhållsentreprenader.

Föraren av X-Cone använder en upplysta pekskärmskontroll för att justera önskat konavstånd (från 10 meter och uppåt) därefter kan X-Cone helt automatiskt etablera och plocka upp trafikkoner.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Dimensioner (längd x bredd): 3.355 x 2.080 mm

Totalhöjd: 3.040 mm

Arbetsbredd: 777 mm

Vikt: 650 kg

Antal staplar: 17 st.

Volym: upp till 15 st. trafikkoner per stapel (*)

Total kapacitet: upp till 255 st. trafikkoner (*)

Konavstånd: ≥ 10 m

Arbetshastighet: 5 – 6 koner per minut (dvs. 50-60 m trafikavstängning per minut)

Styrpanel: upplyst pekskärm

Strömförsörjning: 12 V DC inkl. laddningsenhet och extrabatteri

Temperaturområde: -10°C till +50°C

(*) Antalet koner kan variera beroende på typ av fordon och storlek på trafikkon

FORDONSKRAV

Max tillåten vikt: min. 3,5 t

Utrymme (längd x bredd): min. 3.500 x 2.080 mm

Tillgänglig lastvikt: c:a 1 700 kg (*)

Installationshöjd/flakhöjd: max. 960 mm (från vägbanan, avser olastat fordon)

(*) Antalet koner kan variera beroende på typ av fordon och storlek på trafikkon

Relaterade produkter