Tyst Bullerskydd

Produktlinjen SILENT imponerar med sin platsbesparande kombination av bullerskyddsskärm och skyddsbarriär i ett.
Läs mer

Minska ljudföroreningar effektivt

+ Hög ljudskyddseffekt tack vare minimalt avstånd till ljudkällan
+ Kombinerad installation av fordonssäkerhetssystem och bullerbarriär sparar tid och pengar
+ Patenterat REBLOC® kopplingssystem för säker och smidig anslutning av elementen
+ Gestaltning genom en mängd olika material, färger och design på de ljudabsorberande elementen
+ Systemhöjder anpassas efter behov på platsen

Det kombinerade systemet både sparar utrymme och erbjuder maximalt ljudskydd för tätbebyggda områden. Den integrerade bullerskärmen appliceras på ett ekonomiskt och utrymmesbesparande vis i vägbyggen. Systemets totala bredd på endast 105 cm säkerställer optimal användning av det tillgängliga utrymmet.

Installationen är fristående, utan förankringar Betongelementen är sammankopplade med den patenterade REBLOC®-kopplingen, som säkert, smidigt och enkelt förbinder elementen. Tack vare den modulära designen kan olika högabsorberande paneler av betong, aluminium eller akrylglas kombineras, vilket möjliggör arkitektoniska uttryck och gestaltning i trafikmiljön.

"

Produktblad

Dubbelsidig bullerskärm för mittremsa och vägren
Enkelsidig bullerbarriär för mittremsa
Dubbelsidig bullerskärm för vägkanten