Case Study:

SlowStop typ 2 skyddar argontank hos Epiroc
Läs mer

2014 installerade Avesta Park & Trädgårdsservice AB sex stycken SlowStop typ 2 för att skydda en tank med argon från att bli påkörd på gården hos, vad som då var, Atlas Copco. Argongasen är vital för driften av anläggningen och förutom produktionsstopp vid avbrott eller skada på anläggningen, så innebär läckande gas en direkt fara för de som vistas i närheten.

Vi frågar Patrik Wisell, Fastighets- och brandskyddskoordinator om hur projektet gick till.
Hur såg projektbeskrivningen ut, för drygt sju år sedan? Kommer du ihåg det?

– Absolut! Vi hade precis byggt klart en ny expansionsanläggning där vi omvandlar argon från flytande form till den skyddsgas vi använder vid sintring i produktionsanläggningen. Vi insåg att vi behövde skydda den känsliga utrustningen ute på gården från påkörning. Där färdas både godstruckar och även den del personbilar – och så har vi ju snöröjningen som innebär extra trafik med tunga fordon under vinterhalvåret.

Det var aldrig aktuellt med ett vanligt vägräcke?

– Vi tittade på det, men det fanns få räcken som var testade för påkörning på detta vis. Det är för oss väldigt viktigt att ha rätt skydd när det är en så vital del av vår produktion som vi vill skydda. En annan viktig del i kravställningen var att vi ville ha lätt att komma åt tanken, både vad gäller kranar och kontrolldon, men också med slang vid påfyllning.

Varför valde ni SlowStop?

– Vi tittade på flera olika alternativ, och i jämförelse med enklare plåtpollare är SlowStop något dyrare. Däremot är SlowStop noga testat och särskilt designat för uppgiften. Den lite högre prislappen är direkt motiverad av stoppkraften som erbjuds och vi ser också en reell besparing i reparationskostnader, då SlowStop faktiskt inte skadar underlaget vid påkörning. Att investera våra pengar smart i långsiktigt hållbara lösningar är en strategi sedan länge.

Hur ser det ut, har ni haft några påkörningar, behövt reparera eller byta ut någon av pollarna sedan hösten 2014?

– Vi har faktiskt varken behövt byta ut eller reparera någon av pollarna utan de har hållit precis vad de lovat. De har gjort sitt jobb och vi kan se att de faktiskt blivit påkörda, men inga allvarliga tillbud som resulterat i några större skador. Det är svårt att säga exakt hur frekvent de blivit påkörda men en enda påkörning på argontanken under dessa 7 år hade definitivt varit en för mycket! Däremot har vi byggt om anläggningen och demonterade då tillfälligt pollarna, och vi passade då på att flytta en av dem vilket var väldigt smidigt.

Om Argon (Ar)

Argon är ett icke-metalliskt grundämne som har atomnummer 18 och kemiskt tecken Ar. Argon är den vanligaste ädelgasen och den finns i jordens atmosfär i en halt av cirka 0,93 %. Argon används ibland som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 938.

Argon används ofta som skyddsgas när kväve är för reaktivt och andra ädelgaser för dyra. Argon har en stor användning i glödlampor där den skyddar volframtråden från oxidering. Gasen används också som skyddsgas vid svetsning av till exempel järn där metallen annars hade reagerat med luftens syre på grund av hettan.

Om Epiroc

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder.

Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, och har 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. 

Nyckeltal 2020

+ 13 840 anställda globalt per den 31 december 2020
+ 36 miljarder SEK Intäkter 2020
+ 20.4% rörelsemarginal 2020

Liknande påkörningsskydd som Epiroc använder

SlowStop typ 3 energiabsorberande pollare

IronFlex typ 2 ställageskydd

FlexRail ändböj av polykarbonat