Den lila tråden

Vår filosofi är enkel, goda relationer och öppenhet skapar effektiva samarbeten. Vi är pragmatiska och strävar efter att anpassa vårt erbjudande oavsett om behovet är en snabb produktleverans eller en komplex systemlösning med tidigt involverande och omfattande projektering.

1. Förstå $

2. Bryt ned $

3. Planera $

4. Verkställ & dokumentera

Vår metod bygger på att sy ihop alla beståndsdelar i en affär eller ett projekt med en stark anknytning till de uppsatta målen. Underlag, digitala verktyg, beslut och prioriteringar hakar i varandra längs hela genomförandet och utformas alla för att underlätta, konkretisera och kontrollera våra processer och kontaktytor. En metod inriktad på att nå ett projektgenomförande av högsta kvalitet.

Genom djupgående förståelse kan vi bryta ned stora och komplicerade projekt till rationellt hanterbara beståndsdelar. Dessa kan vi prioritera och planera för ett effektivt genomförande, en tät avrapportering och minimerad risk, alltid med en hög grad av transparens mot vår uppdragsgivare.

Stora entreprenadprojekt kan te sig som nystan utan tydliga ändar, vi på Wopio har erfarenhet av att hitta och dra i rätt tråd för att det skall reda sig. Den lila tråden.