Smart City

Smarta lösningar för ännu smartare städer. Teknikutvecklingen går snabbt, vi vill bidra till en utveckling även av regelverk, metoder och applikationer som värnar trafiksäkerhet och framkomlighet. I en smart stad utformas infrastrukturen med rätt trafiksäkerhetslösningar för rätt trafikantgrupp.

Läs mer

Alla pratar om den smarta, hållbara staden. Det sker massor av initiativ, på lokal nivå och globalt, för att vi ska klara våra åtaganden i Parisavtalet. Målet är att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och vi ska verka för att den ska stanna vid 1,5 grader. 

Den smarta hållbara staden

Mycket handlar om digitalisering där den nya delningsekonomin ses som en möjlighet, när vi kan dela på resurser istället för att äga. Annat handlar om att hitta hållbara energisystem och minimera slöseri och undvika fossila bränslen. Men vad innebär den smarta hållbara staden ur vårt perspektiv? Vi som arbetar inom trafikområdet och med transportinfrastruktur?

På Wopio funderar vi mycket i de här banorna, samtidigt som vi står ute på vägarna och andas in avgaser från den passerande trafiken. Men det pågår en förändring. Allt fler susar förbi där man bara hör suset av däcken mot vägen. Elektrifieringen av fordon går med hög hastighet, även om man kan önska att det ska gå ännu snabbare.

 

Vi står ute på vägarna och andas in avgaser, men det sker en förändring. Allt fler susar förbi och man hör endast suset av däcken mot vägen. 

 

Vad kan vi bidra med?

Huruvida elektrifieringen kommer leda till färre fordon eller om vi går från ett drivmedel till ett annat, är för tidigt att säga. Många tror att vi kommer ha färre fordon på vägarna, vilket kommer påverka miljön positivt.

Ett annat sätt att bidra till att ställa om samhället är att göra städerna mer tillgängliga för människorna. Och där har vi ett antal intressanta lösningar för att göra det enklare för både fotgängare och cyklister. På så vis kan vi guida städer och kommuner i hur man med nytt tänkande och nya produkter kan göra staden mer attraktiv och tillgänglig. Helt enkelt vad vi kallar: Trafiklösningar på människors villkor.