Be on the safe side.

EN 1317

Kapacitetsklass: T3
Arbetsbredd: 1,2 m (W4)
Skaderiskklass: ASI A

Läs mer

Nästa generations barriär för tryggare arbetsplatser.

Efter månader av utveckling och tester lanseras nu SmartProtect. Ett komplett barriärsystem för byggarbetsplatser med patentsökt teknik som ger säkrare installationer för både arbetare och passerande trafikanter.

Smart Protect

SmartProtect är en krocktestad barriär med en installationslängd på 42 m och godkända testresultat i enlighet med SS-EN 1317-2. Ingen markförankring behövs och med SmartConnector sker installationen snabbt och flexibelt. Systemet är helt riktningsoberoende vilket gör att element kan lyftas bort mitt på en installerad barriärsträcka.

Trött på böjda låspinnar, spännbultar och markförankring? Vi också, vi tror på ett effektivt byggande med hög säkerhet och god arbetsmiljö även under installationsarbetet! Därför är SmartProtect-elementen utvecklade med den patentsökta och integrerade montageskenan vilken avsevärt förenklar installation av tillbehör.

Inga lösa, utstickande delar med tunga och komplicerade installationer eller ökad skaderisk för passerande trafikanter.

Dessutom ingår integrerade gaffelfickor som standard vilket ger säker hantering vid lastning och lossning med gaffeltruck

Specifikationer

EN 1317

Kapacitetsklass: T3
Lastbil: 10.000 kg, 70 km/h
Personbil: 1300 kg, 80 km/h
Arbetsbredd: 1,2 m (W4)
Skaderiskklass: ASI A
Min. installationslängd: 42 m (oförankrad)

Tillbehör för SmartProtect
 • Ställbart vinkelelement, 0 – 90 grader
 • Energiabsorberande krockdämpare
 • SmartProtect GC-räcke
 • SmartProtect Bullerskärm
 • Utbytbara fotplattor
Installationsmanual

Ladda ner installationsmanualen här. Vid frågor, kontakta oss!

Systemet är framtaget för att skydda vägarbetsplatser på både större vägar och i trånga trafikmiljöer. Komplett längsgående och tvärgående skyddssystem som tillför ny teknik för flexibla installationer av barriären, krockdämpare, vägarbetsutmärkning och andra tillbehör.

Flexibel och enkel installation

 • Integrerad montageskena för snabb installation och säker påbyggnad av tillbehör
 • SmartConnector med möjlig höjdjustering mellan elementen på 10 cm
 • Minsta installationsradie: 110 m
 • Utbytbara fötter, vid behov möjligt att anpassa foten för att säkerställa systemet funktion
 • Riktningsoberoende montage

Skalskydd & Bullerdämpning

Nytt flexibelt skalskydd som förebygger att obehöriga kommer in på byggarbetsplatsen.

 • Bullerdämpning
 • Insynsskydd
 • Områdesskydd med överklättringsskydd
 • Möjlighet till profilering av arbetsplatsen

Stora vindlaster?

Inga problem! Med SmartProtect är montage av alla tillbehör fullt integrerade i barriärsystemet, enklare montage och utan lösa och utstickande delar. Komplettera med fot Kuling, Storm eller Orkan för optimal upptagning av för projektet aktuella vind- och snölaster.

Krocktester:

.

Krocktest i 70 km/h – lastbil 10 000 kg

Krocktest i 80 km/h – personbil 1 300 kg