Tjänster

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Vi söker alltid strategiska och långsiktiga samarbeten. Inom de marknadssegment vi känner allra bäst bidrar vi till en positiv verksamhetsutveckling. Med utgångspunkt i god förståelse av målgrupp och erbjudande och i gemensamt engagemang med er organisation slipar vi era processer och ert marknadsarbete. Tillsammans kommer vi hitta nya möjligheter och skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Strategisk införsäljning

Affärsmöjligheter existerar inte bara i form av varor på lagerhyllan och en kund som hör av sig med en förfrågan. Genom att hitta särskiljande egenskaper, förstå efterfrågan och målgruppen verkar vi långsiktigt för att skapa ny marknad och efterfrågan och ökar dragkraften mot en specifik produkt. Vi har sett att dessa insatser också ger en hävstång där långsiktiga riktade aktiviteter växer utanför det egna engagemanget och sprider sig organiskt mellan externa aktörer genom deras dagliga arbete och kontakter med varandra.

Projektering

Vi har långtgående erfarenhet och marknadsledande partners för design och utformning av säkra vägarbetsplatser, jämställd transportinfrastruktur och komplicerade installationer. Vår nära anknytning till utförandet och projektledningen skapar mervärde i projekteringsskedet där vi verkar fram en detaljerad situationsplan med särskilt fokus på framdrift och relationshandling.

Projektledning

En väl genomarbetad och projektspecifik genomförandeplan är nyckeln till att lyckas med utsatta mål vad gäller kvalitet, deadline och ekonomi. Vi är vana att agera spindeln i nätet och hålla ihop komplicerade projekt med många rörliga delar samtidigt som vi säkerställer en tät avrapportering med daglig avstämning av framdrift kontra tidplan. En engagerad projektledare med daglig insyn är av största vikt för att snabbfotat kunna navigera runt utmaningar, tillsätta mer personal eller ta fram oförutsedda tekniska lösningar.

Arbetsledning i entreprenad

Installation och driftsättning av tekniska produkter i vägmiljö kräver en bred förståelse om produkter och lokala förutsättningarna och gränsdragningar. Vi har erfarenhet och kompetens att kunna erbjuda en professionell arbetsledning på plats i fält.