Järnväg & Tunnel

Läs mer

Spårområde och tunnlar utgör stängda områden som vid händelse av brand och olycka snabbt måste kunna utrymmas på ett säkert sätt. Väntetider och fara för resenärer och personal måste minimeras via förebyggande åtgärder som har särskilt fokus på avvärjande av risk och mildrande av konsekvens

Säkerhetsledstång

Säkerhetshandledaren från SPIE med integrerad LED-teknik höjer säkerheten i tågtunnlar genom att vägleda utrymningsvägen vid evakuering. Modulär design för användning i tågtunnlar och i tunnelbanan där höga krav på säkerhet och tillförlitlighet ställs.

Högkvalitativa LED-armaturer som är underhållsfria och har en lång livslängd. Generationen av lysdioder har en mycket låg energiförbrukning med hög prestandanivå för att garantera säkra utrymningsvägar.

Sentinel Perrongvakt

Mycket synlig barriär och hänvisning för glipa mellan tågvagnar.

Den patenterade Sentinel utvecklades för att öka säkerheten på perronger längs spårtrafiken. Sentinel är utformad särskilt för att varna synskadade om att utrymmet mellan vagnarna inte är en dörröppning och hindra dem från att falla ned från perrongen.

Perfekt för system som har förhöjda plattformar och fasta platser för ombord- och avstigning. Sentinel är helt anpassningsbar i längd och de tillhörande pollarna finns i standardhöjderna 660, 910 och 1220 (mm).

Sentinels pollare använder vårt patenterade fjädersystem som gör att enheten kan korsas av rullstolar eller underhållsfordon vid felaktig dockning för utmärkt plattformssäkerhet..