Jobba rätt på vägen

Jobba rätt på vägen

Utvecklingen rusar, och det gäller i hög grad även inom trafiksäkerhetsområdet. Wopio erbjuder kompletta lösningar som skyddar trafikanter och alla de som har vägen som arbetsplats. Vi har lång erfarenhet av branschen och av att, i olika konstellationer, utveckla nya produkter och lösningar som har bidragit till säkrare vägar.

    

Från prylar till lösningar

Idag handlar allt mer om att kunna hantera hela lösningar. Komplexiteten i uppdragen ökar och marknaden omvandlas när nya aktörer och tekniker kommer in.

Allt fler efterfrågar också totalentreprenad där vi tar ansvar för hela lösningen – från planering till genomförande. Något vi ser som en fördel, där ett nära partnerskap ger effektivare och säkrare lösningar för våra uppdragsgivare, när vi som leverantör tar ett helhetsansvar. 

Allt fler efterfrågar också totalentreprenad där vi tar ansvar för hela lösningen – från planering till genomförande. Det är en sporre och drivkraft till att hela tiden utvecklas och bli bättre.  

En annan utmaning är digitaliseringen som kommer ställa nya krav på oss när fordon blir alltmer uppkopplade och automatiserade – samtidigt som vi alltid kommer att ha en massa oskyddade trafikanter på våra vägar och gator. Redan idag ser vi att fler cyklister skadas allvarligt i trafiken än bilister. Hur ska allt detta samspela och hur påverkar det vår verksamhet i framtiden? 

    

Utmaningar som sporrar

Det finns många utmaningar som vi måste hantera, men de är också en sporre och drivkraft till att hela tiden utvecklas och bli bättre. Både vad gäller produkt- och tjänsteutveckling, som att integrera digitaliseringen i vår verksamhet.

Allt handlar om att kunna se och ta ansvar för helheten för att vara med och bidra till säkrare städer och skyddade vägar.

Vi ser en helhet

Vi tar ansvar för trafiksäkerheten i ett projekt, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Du ska vara trygg med att vi levererar en komplett, säker helhetslösning….

En smartare stad

Vi funderar mycket på den smarta, hållbara staden, samtidigt som vi står ute på vägarna och andas in avgaser. Men det pågår en förändring…