Vi ser en helhet

Wopio vill vara en viktig partner för våra uppdragsgivare. En partner som tar totalansvar för trafiksäkerheten i ett projekt, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Du ska alltid kunna vara trygg med att vi levererar en komplett, säker helhetslösning som på ett enkelt och smidigt sätt tar hand om trafiksäkerheten på plats – vi ser helt enkelt till att lösa det åt er utan att ni ska behöva bekymra er. Vi arbetar med marknadens senaste lösningar, och letar ständigt efter nya produkter och samarbeten som vässar vårt erbjudande ytterligare.

Vi levererar – en helhet i linje med uppsatta krav

Med vår specialistkompetens kan vi vara med från början – från förstudie och planering, till framtagande av lösning och genomförande. Som nischade experter kan vi göra det effektivare och säkrare än de flesta. Vi vill att det ska vara enkelt och tydligt att arbeta med oss, där vi tar ansvar för vår del. Du ska kunna lita på att vår leverans uppfyller alla lagar och regler, och att vi levererar i tid och enligt era krav och förväntningar.

Jobba rätt på vägen

Utvecklingen rusar, och det gäller i hög grad även inom trafiksäkerhetsområdet. Wopio erbjuder kompletta lösningar som skyddar trafikanter och…

En smartare stad

Vi funderar mycket på den smarta, hållbara staden, samtidigt som vi står ute på vägarna och andas in avgaser. Men det pågår en förändring…