RSS-3000 (skyddsbom)

Krocktestad och klassad enligt ASTM F2656 M30 P1

Samtliga rörliga delar finns ovan mark och brett isär vilket gör denna skyddsbom mycket lämplig i extrema förhållanden och där grävarbeten i vägbanan är olämpliga.

Fri bredd: 3,66 till 6,1 m

Höjd till bommens ovansida: 1070 mm

Certifiering mot standard: ASTM F2656 M30 P1

Hastighet vid drift: Normalt 7-10 sekunder. Programmerbart EFO (uppsnabbat nödläge)

Driftcykel: 2000 cykler per dag kontinuerligt

Motor: Egenutvecklat elektromekaniskt servoställdon IP-67 klassad, självsmörjande och med aktiv bromsning.

Strömförsörjning: Enfas – 208 eller 240 VAC med neutral, 30A (hanterar 2 barriärer)

Driftstemperatur: -34° till 54° C

Relaterade produkter