RSS-2015 (vajerfälla)

Ett M40 P2-certifierat försvar för stora öppningar, taxibanor och uppställningsplatser.

RSS-2015 är den enda aktiva kabelbarriären upptagen på USAs Försvarsdepartements lista över godkända HVM-barriärer.

När försvar av stora spännvidder mot intrång eller fordonsburna attacker krävs är RSS-2015 ditt första, sista, och bästa val. Vajerfällan är utmärkt att integreras på militära flygbaser och civila flygplatser där markunderhåll och skador pga. främmande föremål (FOD) är särskilt viktiga frågor.

Fri bredd: Väl beprövad för öppningar mellan ca 24 och 300 m

Barriärens höjd och djup: 910 mm ovan mark i uppfällt läge, 610 mm under mark

Certifiering mot standard: ASTM F2656 M40 P2

Hastighet vid drift: Under 15 sekunder

Driftcykel: 2000 cykler per dag kontinuerligt

Motor: Egenutvecklat elektromekaniskt servoställdon IP-67 klassad (IP-68 som tillval), självsmörjande och med aktiv bromsning.

Strömförsörjning: Enfas – 208 eller 240 VAC med neutral, 30A (hanterar 2 barriärer)

Driftstemperatur: -34° till 54° C

Relaterade produkter