RSS-4000 (pollare)

Det ultimata områdesskyddet.

RSS-4000 pollare säkerställer snabb, smidig och problemfri drift i alla klimat. Smidig installation och lågt underhåll resulterar i en lägre total livscykelkostnad. Den robusta och galvaniserade konstruktionen i kombination med komponenter som klarar att köras under vatten ger en oslagbart lång och pålitlig livslängd.

Fri bredd: RSS-4003 (3 pollare) 3518 mm, pollarna står med c/c 1220 mm

Barriärens höjd och djup: 910 mm ovan mark i uppfällt läge, 1 562 mm under mark

Certifiering mot standard: ASTM F2656 M50 P2

Hastighet vid drift: Normalt manövreras RSS-4000 både upp och ned på 3 sekunder. Vid EFO (uppsnabbat nödläge) endast 1,5 s upp

Driftcykel: 2000 cykler per dag kontinuerligt

Motor: Egenutvecklat elektromekaniskt servoställdon IP-67 klassad (IP-68 som tillval), självsmörjande och med aktiv bromsning.

Strömförsörjning: Enfas – 208 eller 240 VAC med neutral, 30A (hanterar 2 barriärer)

Driftstemperatur: -34° till 54° C

Relaterade produkter